Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły poza ustalonym obwodem. RIO wyjaśnia

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły poza ustalonym obwodem. RIO wyjaśnia fotolia.pl

Czy gmina może zorganizować bezpłatny dowóz uczniów do szkoły poza ustalonym obwodem szkolnym? Zdaniem katowickiej RIO brak jest podstaw prawnych do dokonania wydatków z tego tytułu.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 Prawa oświatowego, sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego. Co istotne, droga dziecka
z domu do szkoły nie może przekraczać 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych i 4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Z kolei art. 39 ust. 3 Prawa oświatowego stanowi, że jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej. Natomiast, jeżeli nie przekracza tych odległości, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

Zdaniem RIO, mając na uwadze powyższe przepisy, a także art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, należy uznać, że sfinansowanie z budżetu dowozu uczniów do szkoły niebędącej dla nich szkołą obwodową,
w sytuacji gdy są oni mieszkańcami gminy nie znajduje uzasadnienia. Uniemożliwia to brak podstaw prawnych do dokonania takiego wydatku.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 16.10.2023 r., znak: WA-023/89/23

Źródło: riokatowice.bip.net.pl 

Czw., 23 Lst. 2023 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Marta
0 # Marta 2023-11-23 11:59
WSA w Rzeszowie w wyroku z 25 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz699/15) - sąd wskazał, że rodzicom przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko. Nie można zatem zgodzić się z tezą, że intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół w sytuacji, gdy zamieszkują
one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy.
Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 września 2016 r. o sygn. II GSK3305/15 podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne go w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 699/15). Oznacza to, że wyrok WSA w Rzeszowie stał się prawomocny.
| | |