Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kto dyrektorem szkoły artystycznej. Czy nie można inaczej?

Kto dyrektorem szkoły artystycznej. Czy nie można inaczej? fotolia.pl

Wyjątkowa – zdaniem prawodawców – specyfika szkolnictwa artystycznego sprawiła, że zagadnienia dotyczące takiego szkolnictwa regulowane są nie rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, lecz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. W praktyce polega to najczęściej na przepisaniu przez tego drugiego ministra rozwiązań ustalonych przez tego pierwszego.

Takie też jest tło rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, którego to rozporządzenia projekt trafił do zaopiniowania przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej. Cytując uzasadnienie „[…] Minister Edukacji Narodowej dokonał również nowelizacji rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej […]. W związku z powyższym konieczne staje się również dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Zmiany polegają na zniesieniu obowiązku złożenia przez kandydata na dyrektora oświadczenia w przedmiocie toczących się ewentualnie postępowań karnych ściganych z oskarżenia publicznego oraz postępowania w sprawie ubezwłasnowolnienia oraz wykreśleniu nieaktualnego odwołania – do jednego z uchylonych przepisów ustawy o finansach publicznych.

Czw., 2 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski