Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Czerwcowy Zespół Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST fotolia.pl

19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas posiedzenia omówiono trzy projekty oraz cztery sprawy różne.

Pozytywną opinię Zespołu (bez zgłaszanych uwag) otrzymały następujące projekty:

  • ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego,
  • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych telekomunikacji lub pomieszczeń telekomunikacyjnych,
  • rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrową dostępność i ponowne wykorzystanie informacji w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021‒2027.

Sprawy różne rozpoczęto od tematu dotyczącego wniosku strony samorządowej o przedstawienie informacji przez resort cyfryzacji na temat stanu prac w zakresie Architektury Informacyjnej Państwa. Prace nad AIP nieustannie trwają, na przełomie lipca/sierpnia br. powinien pojawić się projekt ustawy kompleksowo regulującej zagadnienie.

Na wniosek Unii Metropoli Polskich, zainicjowane zostały tematy związane z Centralnym Rejestrem Wyborców, zarówno w kontekście niezgodności z uprawieniami do wyborów do Parlamentu Europejskiego (podwójne umieszczenie w obwodach w Polsce i zagranicą albo tylko zagranicą mimo zamieszkiwania w Polsce) oraz o dyskusję w kontekście rozpoczęcia prac nad rozwojem CRW w zakresie usług online dla zakładów zamkniętych. W pierwszym z wywołanych tematów strona rządowa wskazała, że błędy miały charakter europejski. Państwa wymieniają dane o obywatelach za pomocą portalu CIRT ABC – źródłem danych są inne państwa z obszaru UE. Błędy pojawiały się na etapie zaczytywania danych, głównie ze względu na występujące literówki. Skala błędów w Polsce, była bardzo znikoma żeby nie powiedzieć nikła.

W drugim temacie w planach związane są prace związane z modułem e-wybory. Aby uruchomić usługę w zakładach zamkniętych musi zostać przeprowadzona gruntowna analiza. UMP chciałaby, żeby usługa ta została najpierw uruchomiona w szpitalach.

Ostatnim omawianym tematem była kwestia dotycząca współpracy ZUS z USC w zakresie efektywnego korzystania z usługi sieciowej – pobierania z rejestru stanu cywilnego odpisów aktów stanu cywilnego. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele ZUS wskazali, ze akty stanu cywilnego są im niezbędne do wypłaty dwóch zasiłków: macierzyńskiego i pogrzebowego. Tylko 39% aktów wydanych przed 2015 jest zmigrowanych do systemu, stąd nie wszystkie akty dają się jeszcze w systemie sprawdzić. Natomiast akty wydane po roku 2015 są już w systemie.

W przypadku braku możliwości pobrania odpisów aktów stanu cywilnego za pośrednictwem usług sieciowych, utrzymane są zalecenia dla terenowych jednostek ZUS o występowanie o pozyskanie odpisów w formie dokumentów elektronicznych przez ePUAP. Niestety, w celu samodzielnego pobrania aktów zakład musi posiadać odpowiednie dane, które mogą podać tylko świadczeniobiorcy urzędy, które sporządziły dany akt. Stąd wynikają zgłoszone problemy.

Czw., 20 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek