Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ogłoszono program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zobacz jakie działania mogą otrzymać wsparcie

Ogłoszono program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zobacz jakie działania mogą otrzymać wsparcie fotolia.pl

W Monitorze Polskim opublikowano dokument wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Zamieszczamy go w załączniku do artykułu.

Uchwałą nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,  stanowiący załącznik do uchwały.

Wykonawcami Programu będą minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Program ma być finansowany ze środków budżetu państwa. Ogólna kwota środków, jaką rząd ma przeznaczyć do realizacji programu jest zaplanowana na 2,75 mld zł.

W celu realizacji programu, został on podzielony na 3 moduły:

1) Moduł dla dzieci i młodzieży;

2) Moduł dla osób dorosłych;

3) Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Jak zdeklarowano w treści Programu - celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W tym celu Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Natomiast moduł 3 ma wzmocnić opiekuńczą funkcję szkoły podstawowej przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w placówce. W tym module przewiduje się wsparcie finansowe kierowane do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w następujących działaniach:

1) doposażeniu i poprawie standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażeniu stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub stworzeniu nowych stołówek;

2) wsparciu w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Na realizację modułów 1 i 2 wsparcie finansowe dla gmin z Programu udzielane będzie na podstawie art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Co do zasady, na realizację działań w tym zakresie gmina otrzyma dotację, jeżeli udział jej środków własnych wyniesie nie mniej niż 40% przewidywanych kosztów realizacji zadania.

W przypadku modułu dotyczącego stołówek szkolnych, wsparcie będzie udzielane organom prowadzącym w formie dotacji celowej. Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących w wysokości 20% środków niezbędnych na realizację dotowanego zadania w Programie. Zakres realizowanych zadań modułu mogą stanowić wyłącznie wydatki bieżące.

Całość rządowego Programu w postaci pliku PDF zamieszczamy jako załącznik do niniejszego artykułu.

Pt., 25 Sp. 2023 2 Komentarze Dodane przez: Adrian Pokrywczyński

Komentarze

Guest
0 # Guest 2023-08-30 08:24
Bardzo ważnym, a może nawet najważniejszym problemem w organizacji żywienia uczniów w szkole jest odpowiedź na pytanie: Kto powinien wybierać firmę pełniącą te usługi?. Płacą głównie rodzice (dotacja ze środków publicznych to tylko niewielki procent kosztów). Dlaczego więc o wyborze firmy żywieniowej decyduje dyrektor, a nie ten kto za to żywienie płaci, a więc reprezentująca wszystkich rodziców rada rodziców?. Odpowiedzi na to pytanie radzę szukać nie w obszarze racjonalnego żywienia, ale w obszarze korzyści finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze)Wojci ech Starzyński, Fundacja "Rodzice Szkole"
| | |
Wojciech
0 # Wojciech 2023-08-30 09:15
Bardzo ważnym, a może nawet najważniejszym problemem w organizacji żywienia uczniów w szkole jest odpowiedź na pytanie: Kto powinien wybierać firmę pełniącą te usługi?. Płacą głównie rodzice (dotacja ze środków publicznych to tylko niewielki procent kosztów). Dlaczego więc o wyborze firmy żywieniowej decyduje dyrektor, a nie ten kto za to żywienie płaci, a więc reprezentująca wszystkich rodziców rada rodziców?. Odpowiedzi na to pytanie radzę szukać nie w obszarze racjonalnego żywienia, ale w obszarze korzyści finansowych (jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze) Wojciech Starzyński, Fundacja "Rodzice Szkole"
| | |