Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Odmowa przyznania statusu laureata konkursu. WSA wyjaśnia

Odmowa przyznania statusu laureata konkursu. WSA wyjaśnia fotolia.pl

Czy w drodze skargi do sądu administracyjnego można żądać przyznania statusu laureata konkursu przedmiotowego? WSA w Krakowie wyjaśnił, że jest to niedopuszczalne, bowiem sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Skarga, którą rozpoznawał sąd dotyczyła rozstrzygnięcia kuratora oświaty w przedmiocie odmowy przyznania statusu laureata konkursu języka angielskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2022/2023.

Organ opublikował listę finalistów konkursu oraz listę laureatów. Skarżący znalazł się jedynie na liście finalistów. Stanął przy tym na stanowisku, że udzielił prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania i przez dowolność rozstrzygnięcia nie osiągnął wymaganego pułapu punktów, który gwarantowałby mu tytuł laureata. Kurator odpowiedział na zastrzeżenia strony, jednakże nie uwzględnił jej żądania.

Sąd nie podzielił argumentów skarżącego i odrzucił skargę, bowiem sprawa nie mieści się w kognicji sądów administracyjnych, gdyż nie jest dopuszczalne kwestionowanie w drodze skargi wyników konkursów organizowanych na podstawie przepisów rozporządzenia MENiS.

Pismo stanowiące odpowiedź kuratora oświaty nie kreuje uprawnienia lub obowiązku małoletniego skarżącego. Stanowi jedynie odzwierciedlenie wyniku konkursu przedmiotowego, który nie został przeprowadzony w ramach postępowania administracyjnego.

WSA wskazał również, że zasady przeprowadzania i oceniania konkursów przedmiotowych określają regulaminy. Podlegają one zaliczeniu do źródeł prawa o charakterze wewnętrznym, które mogą stanowić podstawę działań wyłącznie wobec podmiotów bezpośrednio podległych organom wydającym regulaminy, a więc wyłącznie w strukturze wewnętrznej tych jednostek. Regulaminy nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego, nie mogą zatem stanowić podstawy działań wobec obywateli, które przybierałyby postać aktów administracyjnych podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Wyniki konkursu nie stanowią decyzji administracyjnych. Rozstrzygnięcia te nie zapadają w trybie Kpa.

Oznacza to, że działania kuratora oświaty i komisji konkursowej nie stanowią działań organów administracji publicznej podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 05.05.2023 r., sygn. akt III SA/Kr 647/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 26 Mj. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak