Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czego nie powinien zawierać regulamin wynagradzania nauczycieli

Czego nie powinien zawierać regulamin wynagradzania nauczycieli fotolia.pl

Interesujące wnioski w tym zakresie wywiódł Wojewoda Podlaski kontrolując uchwałę rady gminy w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę.

Dodatek funkcyjny

Organ nadzoru stwierdził, że zgodnie z Kartą Nauczyciela, rada gminy posiada kompetencje do określenia w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków ich przyznawania. Przepisy KN upoważniają organ prowadzący do określenia w drodze regulaminu wynagradzania wyłącznie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania. Ustawodawca nie przewidział dla rady gminy kompetencji do ustalania w drodze regulaminu wynagradzania przypadków, w których nauczyciel traci prawo do dodatku funkcyjnego lub przypadków, w których dodatek ten nie przysługuje.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe a usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela

Rada gminy określiła w regulaminie również sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowe wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia.

W tym wypadku Wojewoda stwierdził, że utrzymanie takich postanowień regulaminu spowodowałoby, że w niektórych przypadkach nauczyciel nie otrzymywałby wynagrodzenia za przydzielone mu – choć niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, mimo że prawo do takiego wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy (np. w przypadku wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego, czy nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim). Regulamin w tym zakresie narusza art. 9 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

Nadto, organ prowadzący nie posiada uprawnienia do określania sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy.

Termin wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw

Karta Nauczyciela nie upoważnia rady gminy do ustalenia początkowego oraz końcowego terminu wypłaty wynagrodzenia, a także ustalenia, czy będzie ono wypłacane z góry czy z dołu, ponieważ taka regulacja zawarta jest w KN.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 39 ust. 3 ww. ustawy, wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wtedy wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym. Dotyczy to zarówno wynagrodzenia zasadniczego, jak też stałych składników wynagrodzenia. Pozostałe składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli dzień ten jest ustawowo wolny od pracy, wtedy wypłata następuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym ten dzień.

Specjalny fundusz nagród

Wskazanie w uchwale, że specjalny fundusz nagród przeznaczonych na wypłatę nagród dyrektora oraz nagród wójta gminy, wynosi co najmniej 1% planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli, powoduje, że określenie wysokości nagród w sposób nieuprawniony zostało scedowane na organ wykonawczy, tj. wójta.

Art. 49 ust. 1 pkt 1 KN reguluje tworzenie specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół.

Prawidłowa realizacja tego przepisu wymaga wskazania w uchwale konkretnej wysokości funduszu oraz konkretnego wskazania podziału tego funduszu. Określenie tych kompetencji należy do organu stanowiącego, tj. rady gminy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z 17.01.2023 r.

Źródło: edziennik.bialystok.uw.gov.pl 

Sob., 25 Lt. 2023 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Joanna
+2 # Joanna 2023-03-01 14:04
Niestety ile organów nadzoru prawnego tyle interpretacji KN. Zauważcie Państwo, że od 2009 roku niewiele jst podjęło całkowicie nowe regulaminy wynagradzania nauczycieli, czemu? Odradzają to same organy nadzoru prawnego argumentując to różnymi orzeczeniami sądowymi, które wzajemnie się wykluczają. Karta Nauczyciela to nie nowy akt prawny a ciągle na nowo interpretowany przez nadzór prawny i sądy. Bardzo to ciekawe. Podjęcie nowego regulaminu - niemożliwe. Co jest dopuszczalne w Warszawie już nie jest we Wrocławiu. Skandal.
| | |