Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ruszył nabór wniosków na operatora Programu „Lokalny Animator Sportu” 2023

Ruszył nabór wniosków na operatora Programu „Lokalny Animator Sportu” 2023 fotolia.pl

Rozpoczął się nabór wniosków na realizację w 2023 roku Programu „Lokalny Animator Sportu”. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora, a kwota do rozdysponowania w ramach programu wynosi 21 mln zł.

Program „Lokalny Animator Sportu” ukierunkowany jest na pobudzenie aktywności środowisk i samorządów lokalnych w celu właściwego wykorzystania potencjału obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Polega na zaangażowaniu animatorów i dofinansowaniu ich wynagrodzenia za prowadzenie zajęć sportowych na tych obiektach, przy współfinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Skierowany jest do podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałających w celu osiągnięcia zysku, prowadzących podstawową działalność statutową o zasięgu ogólnopolskim i w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w tym do państwowych instytutów badawczych.

Program jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT. Program jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Główne cele zadania:

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
  • stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
  • stworzenie ogólnodostępnej oferty sportowej skierowanej do dzieci i młodzieży wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
  • stworzenie narzędzia do szeroko rozumianej prewencji uzależnień, wykluczenia społecznego i innych problemów społecznych dotykających dzieci i młodzież;
  • stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;
  • aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania programu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

Program „Lokalny Animator Sportu” przyczynia się do polepszenia wzajemnej współpracy animatorów, a także jest istotnym aspektem interakcji z lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi tworząc płaszczyznę organizacyjną dla wydarzeń zarówno sportowych i społecznych. Orliki jak i prowadzone na nich przedsięwzięcia mają wpływ na upowszechnianie aktywności fizycznej społeczeństwa poprzez popularyzację interdyscyplinarnych zajęć sportowych. Obecnie na Orlikach uprawianych jest ponad kilkadziesiąt różnych sportów.

Termin składania wniosków określono do 19 grudnia br., a ich rozpatrzenia do 4 stycznia 2023 r. Więcej informacji znajduje się na stronach BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: MSiT

Czw., 8 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś