Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie kształcenia nauczycieli bez ograniczeń

Dofinansowanie kształcenia nauczycieli bez ograniczeń fotolia.pl

Rada powiatu nie może pozbawiać nauczycieli prawa do dofinansowania opłat za kształcenie w sytuacji gdy czesne za semestr wynosi mniej niż 500 zł.

To postanowienie wojewody wielkopolskiego, unieważniające artykuł 2 ust. 2 uchwały rady powiatu leszczyńskiego w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2012 r.

Rada powiatu leszczyńskiego w artykule 2 ust. 2 kwestionowanej uchwały określiła, że ,,nie dotuje się opłat za kształcenie w przypadku, gdy czesne na semestr jest niższe niż 500 zł."

Wojewoda stwierdził, że rozwiązanie to stanowi przekroczenie granic delegacji ustawowej zawartej w art. 70 a ustawy Karta Nauczyciela w związku z artykułem 2 ust. 2 pkt 1 i artykułem 7 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Według wojewody ustawodawca w tym rozporządzeniu upoważnił organ prowadzący jedynie do ustalenia corocznie maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Natomiast redakcja artykułu 2 ust. 2 pkt 1 wskazuje, iż organ prowadzący "dofinansowuje w całości lub w całości opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli".

"A zatem te przepisy rozporządzenia nie dają organowi prowadzącemu szkołę kompetencji do pozbawienia określonych grup nauczycieli, a w przypadku omawianej uchwały grupy nauczycieli, których czesne za semestr wynosi mniej niż 500 zł., prawa do dofinansowania opłat za kształcenie" - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody.

Wojewoda stwierdził ponadto, że w działaniach organów jednostek samorządu terytorialnego nie należy stosować zasady "co nie jest zakazane, jest dozwolone", lecz regułę "dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje". W związku z powyższym, w ocenie organu nadzoru, rada powiatu jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach.

Komentarz DWW: Nie wiem dlaczego, ale to rozstrzygnięcie przypomniało mi taką opowiastkę: Do kawiarenki wpada kilka osób, z których jedna podchodzi do bufetu i składa zamówienie: "Jak szaleć to szaleć. Proszę butelkę wody sodowej i sześć szklanek." A może Państwo wiecie, skąd to dziwne skojarzenie?

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Sob., 14 St. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Tadeusz Narkun