Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dziennik lekcyjny nie może zawierać zaleceń pracy z uczniem

Dziennik lekcyjny nie może zawierać zaleceń pracy z uczniem fotolia.pl

Obecny stan prawny nie zawiera podstaw do umieszczania w dzienniku lekcyjnym informacji o zaleceniu pracy z uczniem wynikającym z orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – czytamy w najnowszym newsletterze UODO.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej o opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w § 8 szczegółowo reguluje zakres danych zamieszczanych w dzienniku lekcyjnym.

Jednocześnie w § 19 rozporządzenie stanowi, że przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3.

Zatem informacje o uczniu dotyczące kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinny być zamieszczane w indywidualnej teczce ucznia. 

Źródło: UODO

Czw., 15 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak