Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Dodatkowe kryteria nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne

Z wokandy. Dodatkowe kryteria nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne fotolia.pl

Ustawodawca w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie wprost wskazał, że określając w drodze uchwały szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, należy brać pod uwagę dwa kryteria: po pierwsze znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego, po drugie - osiągnięty wynik sportowy.

Wśród tych kryteriów nie ma przesłanki oceny z zachowania. Nie wiadomo przy tym, dlaczego w przedmiotowej uchwale uznano co najmniej bardzo dobre zachowanie jako warunek w ogóle przyznania jakiejkolwiek nagrody. Ponadto taka przesłanka wyraźnie dyskryminuje uczniów w stosunku do studentów, którym również takie nagrody mogły przysługiwać na podstawie przedmiotowej uchwały, ale wobec których nie wskazano żadnego podobnego do oceny z zachowania kryterium.

O ile w powoływanym już art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie ustawodawca zobowiązał organ stanowiący do ustalenia nie tylko szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, ale także do określenia ich rodzajów i wysokości; o tyle delegacja ustawowa do wydania aktu prawa miejscowego objęta art. 7a ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobowiązuje organ stanowiący do określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Delegacja ustawowa objęta powołanym art. 7a ust. 3 ww. ustawy nie zawiera zobowiązania do określenia wysokości tych nagród.

Ustawodawca w art. 7a ust. 3 wspomnianej ustawy wskazał, że organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego określające w drodze uchwały szczegółowe warunki i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury biorą pod uwagę charakter działalności osoby fizycznej lub prawnej bądź rangę osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania lub ochrony kultury. Także w tym zakresie nie wskazano przesłanki oceny z zachowania ucznia jako warunku dopuszczającego przyznanie jakiejkolwiek nagrody.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2022 r., sygn. III OSK 5303/21

Źródło: CBOSA 

 

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek