Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany oświatowe w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zmiany oświatowe w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy fotolia.pl

Poza umożliwieniem organizowania bezpłatnej nauki j. polskiego międzyszkolnie i uregulowaniem kwestii konkursów na dyrektorów w roku 2022 (opisanych w odrębnych artykułach), nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje w zakresie oświaty także kilka innych rozwiązań.

Zaproponowane zmiany to:

  1. możliwość przydzielenia nauczycielowi, za jego zgodą, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela została wydłużona na rok szkolny 2022/2023. Dodatkowo uregulowano, że przepis ten dotyczył będzie do 31 sierpnia 2023 r. także nauczycieli j. polskiego w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy - art. 1 pkt 18 i 19 projektu;
  2. szczególne warunki zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela (tj. możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki) będą obowiązywały także w roku szkolnym 2022/2023 - art. 1 pkt 20 projektu;
  3. możliwość wykonywania pracy przez osobę pobierającą nauczycielskie świadczenie kompensacyjne wydłużono na rok szkolny 2022/2023. Dodatkowo uregulowano, że do 31 sierpnia 2023 r. przepis art. 9 ust. 2 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych nie będzie miał zastosowania także w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, na stanowisku nauczyciela języka polskiego, w tym także jeżeli w szkole nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy - art. 1 pkt 21 i 22 (w zakresie dodawanego art. 58a) projektu.
  4. projekt w art. 7 przewiduje także zmiany systemowe w ustawie - Prawo oświatowe, a mianowicie:
    • dookreślono, że dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego (dla osób niebędących obywatelami polskimi) będzie mogła trwać nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy;
    • z 12 do 24 miesięcy wydłużono możliwość pobierania dodatkowej, bezpłatnej nauki j. polskiego przez osoby będące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
    • przesądzono, że oddziały przygotowawcze będą mogły być tworzone w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego. 

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Pt., 27 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka