Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Brak obowiązku przeprowadzania konkursów w 2022 r. - propozycja MEiN

Brak obowiązku przeprowadzania konkursów w 2022 r. - propozycja MEiN fotolia.pl

W nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (druk nr 2290) resort edukacji zaproponował zmianę dotyczącą obsadzania stanowisk kierowniczych w jednostkach oświatowych w 2022 r. 

Od początku bieżącego roku, strona samorządowa Komisji Wspólnej postulowała do resortu edukacji o wydłużenie obowiązywania przepisów dotyczących możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska/pełnienia obowiązków dyrektora bez przeprowadzania konkursu także na rok 2022. Pierwotny brak zgody i późniejsze wahania, spowodowały że znakomita większość samorządów konkursy przeprowadziła, pomimo, że początkiem roku jeszcze obowiązywał stan epidemiczny, a w polskich szkołach/placówkach pojawiły się dzieci z Ukrainy, stawiając przed jednostkami oświatowymi kolejne wyzwania. 

Aktualnie, kiedy chociażby na finiszu jest procedura zatwierdzania arkuszy organizacyjnych Minister Edukacji i Nauki z przeświadczeniem wspaniałomyślności ogłasza, że wychodzi na przeciw oczekiwaniom samorządów i proponuje wspomnianą regulację. 

W art. 1 pkt 22 projektu, w dodawanym art. art. 58b zaproponowano, że w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może:

  1. przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, albo
  2. powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., albo
  3. przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W przypadkach, o których mowa w powyżej zapisanych pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby niebędącej nauczycielem powołanej na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 62 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe). 

Dodatkowo doprecyzowano, że do 1 września 2022 r. nie stosuje się przepisów art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy  – Prawo oświatowe. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki od początku roku podkreślało, że w ocenie resortu najlepszą formą wyłaniania dyrektorów jest konkurs, dlatego też brak decyzji w przedmiocie omawianego zapisu na początku roku i oczekiwanie aż do teraz (kiedy większość konkursów już się odbyła) można odczytać bardziej jako PR-ową zagrywkę. 

Z projektem można zapoznać się tutaj.

Sob., 28 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka