Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nowelizacja Karty Nauczyciela - rozpoczęto rządowy proces legislacyjny

Nowelizacja Karty Nauczyciela - rozpoczęto rządowy proces legislacyjny fotolia.pl

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD 386).

Celem projektu jest wprowadzenie zmian w systemie awansu zawodowego nauczycieli oraz zagwarantowanie nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższego wynagrodzenia.

Po wejściu w życie ustawy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli będą kształtowały się następująco:

  1. odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą), w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora;
  2. nauczyciel mianowany;
  3. nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy oraz nauczyciela, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Rzeczypospolitej Polskiej prowadził zajęcia w szkole za granicą; ww. okresy liczy się od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).

W związku z powyższym zaproponowano także zmiany polegające m.in. na odejściu od odbywania sformalizowanych staży, opracowywaniu planów rozwoju zawodowego, sprawozdań z ich realizacji, ocen dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.

Druga grupa propozycji to powiązanie awansu zawodowego nauczycieli z oceną pracy oraz dookreślenie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela. Dodatkowo resort edukacji przygotował rozwiązania zmierzające do wyodrębnienia w ramach czasu pracy nauczycieli czasu na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

Powyższe rozwiązania mają zostać sfinansowane z części oświatowej subwencji ogólnej, która zgodnie z art. 17 projektu w roku 2022 ma ulec zwiększeniu o kwotę 251 200 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 września 2022 r. 

Projekt z uzasadnieniem oraz OSR znajduje się poniżej. 

Czw., 5 Mj. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka