Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji - podwyżki dla nauczycieli, konkursy na dyrektorów

Kwietniowy Zespół ds. Edukacji - podwyżki dla nauczycieli, konkursy na dyrektorów fotolia.pl

20 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele strony samorządowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

Zespół pozytywnie zaopiniował:

  1. projekt ustawy o artystach zawodowych z prośbą o korektę Oceny Skutków Regulacji w zakresie wskazania źródła rekompensaty samorządom utraconych dochodów z tytułu przewidzianych projektem zwolnień;
  2. projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy”.

Łącznie omówiono punkty dotyczące nowelizacji: rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego i rozporządzenia w sprawie sposobu podziału subwencji oświatowej - które dotyczą podwyżek dla nauczycieli od 1 maja br. przewidzianych w uchwalonej 24 marca 2022 r. przez Sejm ustawie (www.sejm.gov.pl).

Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Marcin Nowak przedstawił zmiany w przyjętej przez Sejm ustawie nowelizującej Kartę Nauczyciela. Przewiduje ona wzrost wynagrodzeń średnich nauczycieli o 4,4% od 1 maja b.r. Jak wskazał Pan dyrektor posłowie rozpatrując projekt tej ustawy, wzięli pod uwagę fakt, że w związku z falą uchodźców z Ukrainy, wzrosła liczba uczniów, od września najpewniej wzrośnie jeszcze bardziej, co wiąże się ze zwiększeniem liczby etatów. W związku z tym przeznaczono na podwyżki kwotę 1. 700 tys. złotych. W kwocie na podwyżki ujęto też pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz wynagrodzenie zawodowe. Podniesiono tabelę płac, ze względu na wzrost wynagrodzeń minimalnych. Projekt rozporządzenia proponuje również połączenie 2 i 3 wiersza zaszeregowania płacowego – nauczyciele z 3 wiersza otrzymają wynagrodzenie, tak jak nauczyciele z drugiego wiersza. Strona rządowa podkreśliła, że podwyżki dotyczą również nauczycieli przedszkoli. Strona samorządowa zgłosiła jednak, że ponieważ subwencja oświatowa co do zasady nie finansuje działalności przedszkoli, koszt podwyżek w tym zakresie będą musiały pokryć samorządy z dochodów własnych. Przedstawiciele strony samorządowej podkreślili, że nie negują konieczności wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, jednak takie zmiany nie powinny wchodzić w życie w trakcie roku budżetowego. Projekty uzyskały opinię pozytywną z uwagą o konieczności zapewnienia w subwencji adekwatnych środków na sfinansowanie podwyżek, także w przedszkolach.

Przedstawicielka UMP zaapelowała o utworzenie grupy roboczej, która zajmie się wyłącznie kwestią finansowania przedszkoli. Marzena Machałek – Sekretarz Stanu MEiN odpowiedziała, że dyskusja na temat finansowania zadań edukacyjnych powinna zostać przeniesiona na zespół ds. monitorowania finansów oświaty.

Przedstawicielka ZPP poprosiła o informacje czy w roku 2022 planowane są kolejne podwyżki w związku z wypowiedziami ministra Dariusza Piontkowskiego, który podczas jednej z komisji sejmowych zauważył, że resort pracuje nad pakietem zmian do ustawy Karta Nauczyciela w tym związanych ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli stażystów. Minister Marzena Machałek odpowiedziała, że prace nadal trwają i że oprócz podwyżek można spodziewać się uproszczenia awansu zawodowego, podniesienia prestiżu nauczycieli, którzy wchodzą do zawodu – wszystko po to, aby zachęcić młodych ludzi do pracy na stanowiskach nauczycielskich.

W sprawach różnych poruszono temat edukacji uczniów z Ukrainy. Statystyki, które przytoczyła minister Marzena Machałek wskazują, że utrzymuje się liczba dzieci przyjętych do systemu – na dzień posiedzenia jest to 187 tys., przy czym aż 135 tys. to dzieci w szkołach podstawowych. Dodatkowo przedstawiciele MEiN omówili założenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 8 kwietnia 2022 r., które ma służyć uelastycznieniu procesu przyjmowania dzieci do szkół ukraińskich m.in. dzieci nie będą musiały być klasyfikowane, zwiększy się liczba zajęć z j. polskiego w grupach nie większych niż 15 uczniów.

Na zakończenie padła ze strony samorządowej prośba, o umożliwienie przedłużania kadencji dyrektorów o jeden rok. W obecnym momencie samorządy zmagają się z wieloma problemami, a zorganizowanie konkursów na dyrektora jest mocno absorbujące. Przedstawiciele Ministerstwa podczas posiedzenia obiecali, że przedyskutują temat. Natomiast podczas spotkania KWRiST 26 kwietnia br. minister Przemysław Czarnek przystał na tę propozycję i resort ma przygotować stosowne przepisy.

Pt., 29 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka