Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

Klasyfikacja środków na realizację zadań w ramach programu fotolia.pl

W związku z wątpliwościami jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”, Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych zwrócił się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w wątpliwych kwestiach.

Jak wyjaśnił resort finansów właściwym do zakwalifikowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu "Laboratoria przyszłości" jest dział 801 - Oświata i wychowanie oraz odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej stosowane dla publicznych szkół podstawowych ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W zakresie wyboru właściwego paragrafu dochodowego kluczowy ma być katalog wyposażenia, które może zostać sfinansowane ze środków programu. 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 klasyfikowane są w paragrafach:

  • paragraf "218 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19"
  • paragraf "609 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19".

Wydatki natomiast mają być ujmowane w paragrafach zgodnych z charakterem ekonomicznym wydatków. 

W zakresie natomiast ujmowania w budżetach roku 2022 niewykorzystanych środków w roku bieżącym, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i należy je ujmować w paragrafie "905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach". 

Z pełną treścią odpowiedzi MF można zapoznać się tutaj.

Czw., 6 St. 2022 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka