Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli - WSA wskazało na charakter uchwały

Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli - WSA wskazało na charakter uchwały fotolia.pl

Czy uchwała w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli jest aktem prawa miejscowego?

Przed odpowiedzią na wstępne pytanie został postawiony Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 30 września 2021 r. (I SA/Ke 233/21).

Spór w niniejszej sprawie dotyczył m.in. posiadania przez zaskarżoną uchwałę waloru normatywnego, tj. statusu aktu prawa miejscowego. 

Jak wskazał Sąd zaskarżona uchwała nie jest aktem prawa miejscowego. Odnośnie generalnego charakteru uchwały WSA wskazał, że wprawdzie adresatem uchwały nie są imiennie wskazani nauczyciele, ale każdy nauczyciel zatrudniony aktualnie i w całym okresie obowiązywania uchwały, to zauważyć jednak trzeba, że będą to nauczyciele przypisani do konkretnej jednostki wymienionej w załączniku do uchwały. Zaskarżona uchwała nie posiada norm o charakterze abstrakcyjnym. Wynika to z faktu, że w załączniku stanowiącym plan dofinansowania, zawiera podział tych środków ze wskazaniem ich wysokości, na rzecz konkretnej wskazanej w uchwale placówki. Uchwała dotyczy zatem przekazania jednokrotnego, co zdaniem sądu wyklucza wielokrotne stosowanie przepisów tej uchwały. Sad dodał, że przepis art. 94 Konstytucji RP wyklucza możliwość wydania aktu normatywnego o powszechnie obowiązującym charakterze na podstawie ogólnego przepisu kompetencyjnego, jakim jest art. 18 ust. 1 u.s.g. (tak np. wyrok NSA z 5 lipca 2011 r., II OSK 673/11).

Powyższe wnioski implikowały stanowisko, że rada miasta nie była uprawniona do ogłoszenia uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - stosownie do art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - w wojewódzkim dzienniku urzędowym (co rodziłoby domniemanie, że uchwała ta jest aktem prawa miejscowego), a w konsekwencji brak jest możliwości przyjęcia uzależnienia wejścia w życie tej uchwały od upływu 14-dniowego terminu od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody. 

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Niedz., 28 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka