Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zaliczanie praktyk i kształcenia praktycznego a zawieszenie zajęć w roku szkolnym 2021/2022

Zaliczanie praktyk i kształcenia praktycznego a zawieszenie zajęć w roku szkolnym 2021/2022 fotolia.pl

11 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja wprowadza następujące możliwości:

  1. Zmiany regulaminów konkursów, olimpiad i turniejów w ciągu roku szkolnego 2021/2022 (analogiczne rozwiązanie jak w przypadku roku szkolnego 2020/2021).
    W rozporządzeniu wyłączono stosowanie (w przypadku roku szkolnego 2021/2022) poszczególnych przepisów (dotyczących zmian regulaminu konkursu, olimpiady lub turnieju w ciągu roku szkolnego) rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad - przy jednoczesnym wprowadzeniu w omawianej nowelizacji odpowiednich rozwiązań w tym zakresie.
     
  2. W przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do dnia 31 sierpnia 2022 r. praktyk zawodowych uczniów techników, szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia, również w przypadku gdy uczeń posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, oraz gdy zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, a także gdy realizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa (§ 4 ust. 1a);
     
  3. W przypadku zawieszenia zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną – zaliczenia do dnia do dnia 31 sierpnia 2022 r. słuchaczowi lub uczestnikowi danej formy pozaszkolnej, który posiada doświadczenie lub realizował działania w zakresie wolontariatu – tego doświadczenia lub wolontariatu na poczet realizacji kształcenia praktycznego (§5 ust. 3).

Rozwiązania w zakresie możliwości zaliczenia uczniom praktyk zawodowych oraz zaliczenia słuchaczom lub uczestnikom danej formy pozaszkolnej na poczet realizacji kształcenia praktycznego, dotyczą wyłącznie sytuacji, w której zajęcia są zawieszone z uwagi na sytuację epidemiologiczną, o której mowa w § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Z rozporządzeniem można zapoznać się tutaj.

Czw., 11 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka