Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Indywidualne nauczanie - analiza ZPP

Indywidualne nauczanie - analiza ZPP .

Biuro Związku Powiatów Polskich przygotowało analizę, której celem jest przedstawienie informacji dotyczącej liczby uczniów objętych potrzebą indywidualnego nauczania w latach szkolnych od 2016/2017 do 2020/2021 oraz danych o liczbie uczniów, w przypadku których poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania.

Analizę oparto o dane pochodzące z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, udostępnione przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wyniki zobrazowano odrębnie dla poszczególnych badanych lat szkolnych z uwzględnieniem podmiotów prowadzących i typów szkół.

Najważniejsze wnioski płynące z analizy są następujące:

  • W badanych latach indywidualnym nauczaniem (bez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) objęto 37 962 uczniów, z czego 97,6% uczniów uczęszczało do szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W grupie uczniów szkół publicznych prowadzonych przez JST 15,4% stanowili uczniowie szkół prowadzonych przez powiaty ziemskie.
  • Największa liczba uczniów nauczanych indywidualnie przypadała na rok 2016/2017 (11 282 uczniów).
  • Spadek o prawie 46% nastąpił pomiędzy 2017/2018 a 2018/2019 co było efektem zmian prawnych wprowadzonych od 1 września 2017 r. w zakresie formy organizacji indywidualnego nauczania.
  • W roku szkolnym 2020/2021 (niemalże w całości opartym o nauczanie zdalne) liczba uczniów w nauczaniu indywidualnym ponownie wzrosła (o 465 uczniów).
  • Największa liczba uczniów objętych indywidualnym nauczaniem w szkołach prowadzonych przez powiaty ziemskie w badanym okresie uczęszczała do liceów ogólnokształcących. Na 5 709 uczniów nauczanych indywidualnie w szkołach prowadzonych przez powiaty ziemskie, 3018 byli to uczniowie liceów ogólnokształcących (52,9%).
  • W roku szkolnym 2019/2020 nastąpił wzrost liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym w szkołach prowadzonych przez powiaty ziemskie co miało związek z wygaszeniem gimnazjów i podwójnym rocznikiem uczniów – ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.
  • Od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2020/2021 o 354 wzrosła liczba uczniów nauczanych indywidualnie w liceach ogólnokształcących. W przypadku szkół podstawowych w analogicznym okresie liczba uczniów nauczanych indywidualnie spadła o 204.
  • Liczba orzeczeń o braku potrzeby indywidualnego nauczania w analizowanych latach zasadniczo spadła, poza latami 2018/2019 i 2019/2020 gdzie utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

Z pełną treścią analizy można zapoznać się tutaj. 

Pt., 4 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka