Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Konkurs grantowy "Konwersja cyfrowa domów kultury"

Konkurs grantowy fotolia.pl

Trwa nabór do konkursu grantowego w ramach projektu pn. "Konwersja cyfrowa domów kultury". Budżet projektu to ponad 31 mln zł. Jego celem jest wsparcie lokalnych instytucji kultury poprzez wyposażenie domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

"Konwersja cyfrowa domów kultury" to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt ma charakter konkursowy i składa się z dwóch komponentów:

 1. Kompleksowego programu szkoleniowego i wsparcia tutorów cyfrowych, które obejmą wszystkie samorządowe instytucje kultury zakwalifikowane do udziału w Konwersji cyfrowej DK.
 2. Indywidualnych grantów dla poszczególnych instytucji, przeznaczonych na:
  • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (audio-video, nagłośnieniowego);
  • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie), do realizacji streamingów on-line, realizacji TV i innych działań multimedialnych (np. wyświetlanie wizualizacji, mapping itp.), studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
  • zakup oprogramowania i licencji;
  • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: zakup sprzętu (pętle indukcyjne itp.), przygotowanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, filmów w PJM/SJM/SKOGN, udostępnienie stron www/aplikacji.
  • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań, o ile nie zostaną one uwzględnione w obligatoryjnym programie szkoleniowym, za którego organizację odpowiada Narodowe Centrum Kultury (pkt. 1).

Docelowo wsparcie otrzyma 200 samorządowych instytucji kultury:

 1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

- To właśnie te instytucje – domy, centra i ośrodki kultury działające często w małych miejscowościach – bezpośrednio komunikują się z lokalną społecznością. Ich rola w wypracowaniu i utrzymaniu kontaktu społeczeństwa z kulturą jest nieoceniona. Poprzez ten projekt chcemy wspomóc lokalnych animatorów kultury, dać im narzędzia i dodatkowe kompetencje, które pomogą im w jeszcze lepszy sposób na co dzień realizować swoją misję - podkreślił minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński

- Wsparcie cyfryzacji samorządowych instytucji kultury, realizujących działania kulturalne na rzecz lokalnych społeczności, to niezwykle potrzebna pomoc w tym trudnym czasie pandemii. Od lat blisko współpracujemy z domami kultury, znamy realia ich funkcjonowania i oczekiwania. Przeprowadzone w ostatnich latach badania, potwierdzają ogromne potrzeby w obszarze cyfryzacji. Nasze ubiegłoroczne, „pandemiczne” analizy wskazują również, że wiele placówek ocenia swoje przygotowanie organizacyjnie, kompetencyjnie i technicznie do prowadzenia działalności online jako niewystarczające - wyjaśnia dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

 • Budżet projektu: ponad 31 mln zł
 • Wsparciem objętych zostanie: 200 samorządowych instytucji kultury
 • Przewiadywana wysokość grantów: od 80 do 200 tys. zł
 • Tryb przyznawania: procedura konkursowa, analogiczna jak w programach dotacyjnych NCK
 • Terminy składania wniosków: 16 kwietnia – 10 maja 2021
 • Tryb składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: sop.nck.pl
 • Rozstrzygnięcie naboru: do 30 czerwca 2021
 • Czas realizacji projektów grantowych: lipiec 2021 – czerwiec 2022

Projekt "Konwersja cyfrowa domów kultury" jest realizowany w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło: MKDNiS

Śr., 21 Kw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska