Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Forma określenia wysokości stawki dodatku motywacyjnego

Forma określenia wysokości stawki dodatku motywacyjnego fotolia.pl

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym (wyrok NSA z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt I OSK 203/13) przyjmuje się, że forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego - może to być:

  1. wysokość kwotowa,
  2. procent od wynagrodzenia zasadniczego,
  3. przedział określający dodatek w wysokości od - do,
  4. uzależnienie przyznania dodatku od poszczególnych okoliczności związanych z uzyskaniem do niego prawa.

Uchwałodawca musi zatem określić kryteria przyznawania dodatku na tyle precyzyjnie, by stawka dodatku dla poszczególnych stanowisk była możliwa do ustalenia zgodnie z jego wolą i czytelna dla uprawnionych do dodatku. Dodatek ten stanowi bowiem składnik wynagrodzenia, w konkretnej, dającej się wyliczyć postaci.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zostało wyrażone w wyroku z dnia 5 listopada 2020 r. (I OSK 1303/20) prawidłowo Sąd pierwszej instancji uznał, że zawarty w zaskarżonej uchwale Rady Miejskiej (...) przepis określający, że dodatek motywacyjny nie może być wyższy niż 20% otrzymanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego wg stawki osobistego zaszeregowania nie narusza przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, bowiem na jego podstawie można wyliczyć wysokość stawki dodatku dla konkretnego nauczyciela. Dodatek taki w zależności od przesłanek opisanych w uchwale określa się w granicach od 0 do 20% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela. Mamy zatem do czynienia z określeniem wysokość dodatku motywacyjnego poprzez wskazanie jego podstawy (stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela) i wysokości (od 0 do 20% podstawy).

Źródło: NSA 

Pt., 5 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka