Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Plany MEN na określenie standardu zatrudnienia specjalistów

Plany MEN na określenie standardu zatrudnienia specjalistów fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dokumencie "Edukacja dla wszystkich" przedstawiło propozycję określenia w przepisach standardu zatrudnienia specjalistów, którzy będą wspierać pracę nauczycieli, ich rolę i zadania.

Ma to służyć wzmocnieniu potencjału przedszkola/szkoły w zakresie dostępności procesu nauczania-uczenia się w wymiarze pedagogicznym.

Wymiar zatrudnienia poszczególnych specjalistów ma odpowiadać na potrzeby przedszkola/szkoły, przy czym standardy przedstawione przez MEN określają zarówno rodzaj specjalistów zatrudnianych na kolejnych etapach kształcenia, jak i łączny minimalny wymiar etatów specjalistów.

Na każdym etapie kształcenia zatrudniany będzie psycholog i pedagog specjalny edukacji włączającej, a w szkołach dla dzieci i młodzieży również pedagog szkolny.

Łączny minimalny wymiar etatów specjalistów będzie różny na poszczególnych etapach kształcenia (co uzasadnione jest różnymi potrzebami rozwojowymi dzieci/uczniów) oraz liczebności osób uczących się. Zakłada się stopniowe dochodzenie do osiągnięcia wskaźnika docelowego (pięcioletni okres przejściowy).

Propozycje dotyczące łącznego minimalnego wymiaru etatów specjalistów na poszczególnych etapach kształcenia:

Etap kształcenia

Liczebność osób uczących się

Łączny minimalny wymiar etatów specjalistów – wskaźnik docelowy

Łączny minimalny wymiar etatów specjalistów – okres przejściowy

przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży

do 100

2 etaty

1 etat

powyżej 100

3 etaty + 0,25 etatu na kolejnych 100 uczniów

2 etaty

szkoły dla dorosłych

niezależnie od liczebności słuchaczy

2 etaty

1 etat

Decyzję dotyczącą przydziału godzin poszczególnym specjalistom oraz zatrudnienia innych specjalistów będzie podejmował dyrektor przedszkola/szkoły, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby. Wymiar zatrudnienia specjalistów w placówkach specjalnych jest określony w § 24 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Pon., 4 St. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka