Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Model Edukacji dla wszystkich - kolejna rewolucja?

Model Edukacji dla wszystkich - kolejna rewolucja? fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło do zapoznania się z dokumentem „Edukacja dla Wszystkich” oraz proponowanymi obszarami założeń zmian legislacyjnych w zakresie edukacji włączającej.

Dokument przewiduje szereg zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania polskiej oświaty w perspektywie najbliższych 10 lat.

Poniżej opisujemy główne założenia (ze wskazaniem stron na których zostały one w dokumencie szerzej opisane), natomiast w załączniku znajduje się pełna wersja Modelu. 

Nowe akty prawne:

 1. ustawa o centrum dziecka i rodziny;
 2. ustawa o wsparciu dziecka i ucznia;
 3. ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparciu rodzin.

Nowe instytucje:

 • specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej w każdym powiecie– s. 36, s. 42-44 (rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, będą mogły powstać jako nowe placówki lub powstać w wyniku przekształcenia placówki specjalnej);
 • centra dziecka i rodziny – s. 36, s. 44-46 (powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z wyłączeniem poradni specjalistycznych) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie – powiat zdecyduje na bazie której placówki zostanie utworzone CDR). Do zadań CDR będzie należało stworzenie powiatowej sieci wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w którą zaangażowane będą instytucje z różnych sektorów – s. 74 i nast.;
 • w ramach ORE powstanie Krajowe Centrum Koordynacji (będzie koordynowało pracę SCWEW) – s. 36;
 • możliwość prowadzenia przez gminy i powiaty przedszkoli i szkół ćwiczeń (dostępność i podnoszenie jakości przygotowania kadr) – s. 104.

Nowe stanowiska:

 • koordynator edukacji włączającej (nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach, najlepiej psycholog lub pedagog specjalny edukacji włączającej) – s. 36;
 • asystent ucznia – stanowisko niepedagogiczne – s. 38;
 • regionalny koordynator do spraw doradztwa zawodowego na poziomie województwa – s. 93.

Kierunek zmian:

 • nie przewiduje się likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych ale konieczne będzie przeorganizowanie zasad przyjmowania do placówek specjalnych, a także tworzenie możliwości i programów wspierających ich przekształcenie się w placówki ogólnodostępne – s. 25;
 • organy prowadzące będą uwzględniały potrzeby jednostek systemu oświaty w zakresie poprawy dostępności w swoich strategiach rozwoju – s 35;
 • przedszkola, szkoły i placówki będą tworzyły plan pracy w danym roku szkolnym i strategie rozwoju w okresie pięciu lat – s. 36, s. 116;
 • określenie standardu zatrudnienia specjalistów – s. 37. Na każdym etapie kształcenia zatrudniany będzie psycholog i pedagog specjalny edukacji włączającej a w szkołach dla dzieci i młodzieży również pedagog szkolny.  Wymiar etatów:
  1. przedszkola i szkoły dla dzieci młodzieży:
   • do 100 osób – docelowo 2 etaty (5-letni okres przejściowy – 1 etat),
   • powyżej 100 osób – docelowo 3 etaty + 0,25 etatu na kolejnych 100 uczniów (5-letni okres przejściowy – 2 etaty);
  2. szkoły dla dorosłych – docelowo 2 etaty (5-letni okres przejściowy – 1 etat);
 • w przedszkolach/szkołach będą funkcjonowały zespoły wielospecjalistyczne złożone z nauczycieli i nauczycieli specjalistów, których pracami będzie kierował koordynator edukacji włączającej – s. 38;
 • zapewnienie dostępności budynków, pomieszczeń przedszkoli, szkół i placówek, urządzeń (np. w pracowniach), i otoczenia szkoły – s. 40-41 (np. przestrzeń do spożywania posiłków także w szkołach ponadpodstawowych);
 • ocena funkcjonalna ucznia prowadzona w środowisku nauczania i wychowania dziecka – s. 56;
 • zmiany w podstawach programowych – powinny być bardziej ogólne i dawać możliwość łatwego przełożenia na działania metodyczne – s. 57;
 • rozważenie rezygnacji z dopuszczania do użytku szkolnego podręczników na rzecz uszczegółowienia wytycznych dotyczących opracowywania w sposób zapewniający jak najszerszą ich dostępność dla osób uczących się – s. 59;
 • dla osób wymagających dodatkowej pomocy w realizacji celów określonych w podstawie programowej szkoła zapewnia wsparcie edukacyjno-specjalistyczne (indywidualne lub grupowe, jedna z form to zajęcia rehabilitacji edukacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych) – s. 61-62;
 • włączenie uczniów w planowanie sposobów realizacji kształcenia i ocenę tego czego się nauczyli – s. 64;
 • skrócenie czasu odraczania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z niepełnosprawnością z obecnych dwóch lat do jednego roku – s. 80 tabela;
 • możliwość zapewnienia na wniosek rodziców przygotowania przedszkolnego przez 2 lata – s. 81 tabela;
 • powstanie elektroniczna platforma zintegrowana z innymi bazami danych systemu oświaty – s. 114 (wsparcie zbierania danych gromadzonych podczas oceny funkcjonalnej, analiza, wykorzystywanie w bieżącej pracy i planowaniu działań);
 • na każdy rok szkolny dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego – s. 115;
 • w kuratoriach powołuje się wizytatorów koordynujących działania w zakresie zapewnienia edukacji o wysokiej jakości dla wszystkich uczących się – s. 115;
 • likwidacja opinii i orzeczeń – s. 134;
 • pełne wdrożenie zaproponowanych zmian nastąpi na przestrzeni 10 lat – s. 136 i nast.

Kształcenie zawodowe – zmiany:

 • wyodrębnienie zawodów obejmujących wykonywanie prostych czynności zawodowych – s. 90;
 • poszerzenie listy zawodów o charakterze pomocniczym – s. 9;
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy staną się branżowymi szkołami przysposabiającymi do pracy – s. 91 i preferowanym rozwiązaniem jest aby funkcjonowały w zespołach z branżowymi szkołami I stopnia – s. 92;
 • każda szkoła zatrudnia doradcę zawodowego – s. 93.

Finansowanie proponowanych zmian – s. 123-128:

 • zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej:
  1. wagi P49 i P50 – środki, które pokryją koszty standardu zatrudnienia specjalistów szkołach,
  2. dodatkowe wagi przyporządkowane na podstawie określonego w wyniku oceny poziomu funkcjonowania ucznia i wynikającego z niego zakresu i rodzaju niezbędnego wsparcia a nie rodzaju niepełnosprawności. Przyznanie wsparcia będzie uzależnione od diagnozy specjalistycznej wykonywanej w centrum dziecka i rodziny. Proponuje się, aby to wsparcie polegało na dodatkowej liczbie godzin wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dla uczniów w szkole od 3-20 godzin. Środków finansowych przekazanych w tym trybie nie będzie można wydatkować inaczej, niż na pokrycie wynagrodzenia nauczycieli/specjalistów realizujących zadania wspierające ucznia (obecnie obowiązujące przepisy – art. 8 i art. 35 UFO zostaną zniesione);
 • dotacja celowa na dostosowanie przestrzeni szkolnej;
 • w okresie wrzesień-listopad 2020 miała powstać analiza skutków finansowych zmian opisanych w tym modelu w perspektywie 10-letniej – s. 130 tabela;
 • w okresie wrzesień-listopad 2020 miały zostać opracowane rozwiązania w zakresie finansowania funkcjonowania centrów dziecka i rodziny – s. 131-132 tabela.
Załączniki:
Pobierz ten plik (MEW_wersja_pelna.pdf)Model Edukacji dla wszystkich4253 kB
Sob., 12 Gr. 2020 23 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Jowita
+26 # Jowita 2021-01-18 15:20
W projekcie jest jasno napisanie, że szkoły specjalne mają być docelowo przekształcone w ogólnodostępne, polecam przeczytać całość, a nie jakieś wycinki na stronie.
Celem całej reformy są oszczędności. Na dzieciach, nauczycielach. Dobra zmiana.
| | |
Agnieszka
-5 # Agnieszka 2021-02-03 20:59
Przepraszam, ale nie ma Pani do końca racji. Mają być również przekształcone w Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Polecam przeczytać cały projekt. Ma 180 stron.
| | |
Aga
+5 # Aga 2021-03-09 17:09
A z czasem w szkoły ogólnodostępne, czyli jasnym jest, że powadzi to do likwidacji szkół specjalnych. A jak już czepiać się szczegółów, to projekt ma 188 stron.
| | |
Sonia
0 # Sonia 2021-04-18 08:22
Tak, ale tylko jedna szkoła na województwo. Pozostałe to "podstawówki". Proszę czytać dokładnie!
| | |
Olo
+9 # Olo 2021-02-03 17:20
To jest nie do zrealizowania chyba że, chcemy zawalić system edukacyjny w kraju, beznadziejny pomysł
| | |
Beata
+14 # Beata 2021-02-04 19:39
A co z Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i tysiącami (w skali kraju) zatrudnionych w nich specjalistów? Robiących dobrą robotę i współpracującym i ze szkołami, znajacymi swoje szkoły, kadrę i dzieci? Pójdą na zieloną trawkę, czy będą pracować w Centrach po 8 godzin dziennie po wywaleniu z Karty Nauczyciela?
| | |
Pola
-20 # Pola 2021-02-07 09:15
Proszę czytać ze zrozumieniem. Wyraźnie jest napisane, że nie zostaną zlikwidowane, tylko PRZEKSZTAŁCONE. Przypominam, że tydzień pracy wynosi 40 godzin.
| | |
Dyta
+1 # Dyta 2021-02-21 11:49
Przekształcone a nie wygaszone? To coś nowego... xD
| | |
no tak
+2 # no tak 2021-04-19 09:29
No tak. Kopalnie też nie będą zlikwidowane, tylko przekształcone w jaskinie zalane wodą. Tylko powiedz to na Śląsku, wtedy zrozumiesz różnicę.
| | |
40 godzin?
+3 # 40 godzin? 2021-04-19 09:33
Jak to powiem mojemu dyrektorowi, na pewno zrozumie, że nie będę pracować ponad 40 godzin, co teraz czynię. Szkoła odetchnie z ulgą. Proszę nie przychodzić pod koniec roku po poprawy sprawdzianów i ocen, bo mi się nadgodziny nazbierały.
| | |
Zielona trawka
0 # Zielona trawka 2021-04-18 08:09
Zielona trawka. Tak jak z pedagogami specjalnymi.
| | |
Bożena
+5 # Bożena 2021-02-07 15:35
Z projektu wynika likwidacja szkół integracyjny. Co z masą nauczycieli wspomagających? Co ze specjalistami zatrudnionymi w tych szkołach? Ciekawe gdzie znajdą pracę. Obawiam się zwolnień i pozostawienia szkół bez tych tak ważnych (dla dzieci z niepełnosprawno ściami) specjalistów. Co na to rodzice??
| | |
Agnieszka
-7 # Agnieszka 2021-03-12 12:24
Mnie się podoba, jako rodzicowi dziecka z niepełnosprawno ścią. Połączenie PCPR z PPP - bardzo dobry pomysł. Wpisuje się też w zapowiadaną reformę orzecznictwa.
| | |
Xyz
+2 # Xyz 2021-02-20 21:02
W projekcie docelowe jest utworzenie tylko 14 Specjalistyczny ch CWE.?!
| | |
tak
-1 # tak 2021-04-19 09:30
Tak. Na całą Polskę.
| | |
Katarzyn
+7 # Katarzyn 2021-02-22 15:25
Przekształcenie czyli powolne wygaszenie... Kosztem dzieci i rodziców, nauczycieli i innych pracowników. A rodzice nic nie wiedzą, prasa milczy a niebawem będzie wielki płacz i to wszystko w imię oszczędności... .
| | |
Agnieszka
0 # Agnieszka 2021-03-12 12:24
Rodzice wiedzą, spora część
| | |
Krystyna
+18 # Krystyna 2021-03-02 00:12
To jakaś farsa. Jak będę miała 5 uczniów w klasie to może rozpoznam ich potrzeby i starczy mi czasu na przygotowanie każdemu innej karty pracy. Na chwilę obecną mam po 30 uczniów i żebym nawet nie spała to przy tulu klasach, w których uczę matematyki jest to nierealne. Bzdura, nonsens i więcej papierologii oraz durnych stanowisk, na których będą rządzić i dyrygować. Mam takich, ktorym stu asystentów nie pomoże i są w liceum. Chyba powinna być zmiana w myśleniu i progi aby się dostać do liceum i technikum, albo jakieś egzaminy a nie robić geniuszy ze wszystkich.
| | |
n.włączające już jes
+4 # n.włączające już jes 2021-04-18 08:30
Brawo, wreszcie głos rozsądku! Przestańmy udawać, że wszystko jest super, a nasza edukacja wtedy ma szansę wrócić na jakiś poziom. Zajmijmy się rozwiązywaniem problemów, które już są, a nie tworzeniem nowych! Porównujemy się do innych krajów Europy, to porównajmy kwoty wydawane na edukację np. w Norwegii, Niemczech, Finlandii. Porównajmy pomoce dydaktyczne i programy. Wtedy porozmawiamy sensownie. A tu reforma, która opiera się na myśleniu, jak zaoszczędzić na niepełnosprawny ch kosztem pełnosprawnych. Przecież nauczanie włączające już jest w naszym systemie!
| | |
Marek
+1 # Marek 2021-06-07 19:15
Jestem pełen obaw- tradycyjnie w wakacje się dowiemy. Szkoda, bo mają takie pieniądze z planu odbudowy- a tu np. pielęgniarki strajkują i zamiast potraktować je poważnie to rozmydlą i przeciągną sprawę. Potem kolej na szkoły specjalne. Mają na górze halo gigantomanii i prz(e->y)rost ambicji- taki ,,nowy COP'' dla zwykłego zapisania się na kartach historii.
| | |
Beta2
+4 # Beta2 2021-06-15 12:52
Dlaczego znowu nie było żadnej dyskusji z rodzicami dzieci niepełnosprawny ch i specjalistami od nauczania specjalnego?! Znowu władza wie lepiej, a dokładniej - tak się jej wydaje. Szkoły specjalne są niedofinansowan e, brakuje specjalistów, narzędzi edukacyjnych, szkoły robią zbiórki i aukcje, żeby podnieść poziom nauczania, a oni zabierają się do tworzenia nowych bytów oświatowych i nowych stanowisk! A wszystko w imię "podnoszenia jakości edukacji dzieci niepełnosprawny ch"! Będą eksperymentować na uczniach przez dwa lata, a potem jak eksperyment się nie uda i zrujnują dzieciom życie to co, powiedzą: przepraszamy? Zmiany są wskazane, ale w sposób nie niszczący tego, co funkcjonuje dobrze...
| | |
Agnieszka
-3 # Agnieszka 2021-11-22 20:12
Jak tak będziemy wszystko tak w czambuł potępiać zamiast sięgnąć do źródła to uczniom NIGDY nie będzie lepiej w szkole. Jak będzie trzeba będzie na każdego ucznia zwrócić uwagę, i zająć się dzieckiem a nie sprawdzaniem szesnastej kartkówki, którą sami sobie wymyślają dyrektorzy i nauczyciele w statutach i wso (bo z ustawy wynika, że konieczna jest tylko JEDNA ocena - na koniec roku), to każdemu dziecku powinno być lepiej. A jeśli chodzi o nauczycieli w Skandynawii, i nie tylko w Finlandii, którą tak wszyscy powtarzają jak mantrę, gdyby miał zamiar zrobić dwanaście kartkówek w semestrze to by wyleciał z hukiem ze szkoły! Dlaczego dzieci nie lubią w Polsce chodzić do szkoły, bo się może nie lubią uczyć? Zapowiadane zmiany nie są idealne, żadne i nigdy w Polsce takie nie były i nie będą, bo zamiast cokolwiek posuwać po trochu do przodu to my się wolimy nakładać po łbach i każdy chce swoje! A dzieci? A kto by się nimi przejmował! Ważniejsze, żeby szkoły specjalne były jak ze spiżu!
| | |
Zaniepokojona
+5 # Zaniepokojona 2022-01-10 12:41
Nie znalazłam w tym modelu klas integracyjnych. Co dalej z nimi? Ograniczenie klas do 20 osób i wsparcie dodatkowego nauczyciela - specjalisty dobrze się sprawdza. Czy zmiany oznaczają, że w klasie 30 osobowej może być 7 niepełnosprawny ch i 1 nauczyciel?
| | |