Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Model Edukacji dla wszystkich - kolejna rewolucja?

Model Edukacji dla wszystkich - kolejna rewolucja? fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło do zapoznania się z dokumentem „Edukacja dla Wszystkich” oraz proponowanymi obszarami założeń zmian legislacyjnych w zakresie edukacji włączającej.

Dokument przewiduje szereg zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania polskiej oświaty w perspektywie najbliższych 10 lat.

Poniżej opisujemy główne założenia (ze wskazaniem stron na których zostały one w dokumencie szerzej opisane), natomiast w załączniku znajduje się pełna wersja Modelu. 

Nowe akty prawne:

 1. ustawa o centrum dziecka i rodziny;
 2. ustawa o wsparciu dziecka i ucznia;
 3. ustawa o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci i wsparciu rodzin.

Nowe instytucje:

 • specjalistyczne centra wspierania edukacji włączającej w każdym powiecie– s. 36, s. 42-44 (rolę SCWEW będą mogły pełnić przedszkola, szkoły i ośrodki specjalne, będą mogły powstać jako nowe placówki lub powstać w wyniku przekształcenia placówki specjalnej);
 • centra dziecka i rodziny – s. 36, s. 44-46 (powstaną z przekształcenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (z wyłączeniem poradni specjalistycznych) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie – powiat zdecyduje na bazie której placówki zostanie utworzone CDR). Do zadań CDR będzie należało stworzenie powiatowej sieci wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w którą zaangażowane będą instytucje z różnych sektorów – s. 74 i nast.;
 • w ramach ORE powstanie Krajowe Centrum Koordynacji (będzie koordynowało pracę SCWEW) – s. 36;
 • możliwość prowadzenia przez gminy i powiaty przedszkoli i szkół ćwiczeń (dostępność i podnoszenie jakości przygotowania kadr) – s. 104.

Nowe stanowiska:

 • koordynator edukacji włączającej (nowe stanowisko w przedszkolach i szkołach, najlepiej psycholog lub pedagog specjalny edukacji włączającej) – s. 36;
 • asystent ucznia – stanowisko niepedagogiczne – s. 38;
 • regionalny koordynator do spraw doradztwa zawodowego na poziomie województwa – s. 93.

Kierunek zmian:

 • nie przewiduje się likwidacji przedszkoli, szkół i placówek specjalnych ale konieczne będzie przeorganizowanie zasad przyjmowania do placówek specjalnych, a także tworzenie możliwości i programów wspierających ich przekształcenie się w placówki ogólnodostępne – s. 25;
 • organy prowadzące będą uwzględniały potrzeby jednostek systemu oświaty w zakresie poprawy dostępności w swoich strategiach rozwoju – s 35;
 • przedszkola, szkoły i placówki będą tworzyły plan pracy w danym roku szkolnym i strategie rozwoju w okresie pięciu lat – s. 36, s. 116;
 • określenie standardu zatrudnienia specjalistów – s. 37. Na każdym etapie kształcenia zatrudniany będzie psycholog i pedagog specjalny edukacji włączającej a w szkołach dla dzieci i młodzieży również pedagog szkolny.  Wymiar etatów:
  1. przedszkola i szkoły dla dzieci młodzieży:
   • do 100 osób – docelowo 2 etaty (5-letni okres przejściowy – 1 etat),
   • powyżej 100 osób – docelowo 3 etaty + 0,25 etatu na kolejnych 100 uczniów (5-letni okres przejściowy – 2 etaty);
  2. szkoły dla dorosłych – docelowo 2 etaty (5-letni okres przejściowy – 1 etat);
 • w przedszkolach/szkołach będą funkcjonowały zespoły wielospecjalistyczne złożone z nauczycieli i nauczycieli specjalistów, których pracami będzie kierował koordynator edukacji włączającej – s. 38;
 • zapewnienie dostępności budynków, pomieszczeń przedszkoli, szkół i placówek, urządzeń (np. w pracowniach), i otoczenia szkoły – s. 40-41 (np. przestrzeń do spożywania posiłków także w szkołach ponadpodstawowych);
 • ocena funkcjonalna ucznia prowadzona w środowisku nauczania i wychowania dziecka – s. 56;
 • zmiany w podstawach programowych – powinny być bardziej ogólne i dawać możliwość łatwego przełożenia na działania metodyczne – s. 57;
 • rozważenie rezygnacji z dopuszczania do użytku szkolnego podręczników na rzecz uszczegółowienia wytycznych dotyczących opracowywania w sposób zapewniający jak najszerszą ich dostępność dla osób uczących się – s. 59;
 • dla osób wymagających dodatkowej pomocy w realizacji celów określonych w podstawie programowej szkoła zapewnia wsparcie edukacyjno-specjalistyczne (indywidualne lub grupowe, jedna z form to zajęcia rehabilitacji edukacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych) – s. 61-62;
 • włączenie uczniów w planowanie sposobów realizacji kształcenia i ocenę tego czego się nauczyli – s. 64;
 • skrócenie czasu odraczania obowiązku szkolnego w przypadku dzieci z niepełnosprawnością z obecnych dwóch lat do jednego roku – s. 80 tabela;
 • możliwość zapewnienia na wniosek rodziców przygotowania przedszkolnego przez 2 lata – s. 81 tabela;
 • powstanie elektroniczna platforma zintegrowana z innymi bazami danych systemu oświaty – s. 114 (wsparcie zbierania danych gromadzonych podczas oceny funkcjonalnej, analiza, wykorzystywanie w bieżącej pracy i planowaniu działań);
 • na każdy rok szkolny dyrektor opracowuje plan nadzoru pedagogicznego – s. 115;
 • w kuratoriach powołuje się wizytatorów koordynujących działania w zakresie zapewnienia edukacji o wysokiej jakości dla wszystkich uczących się – s. 115;
 • likwidacja opinii i orzeczeń – s. 134;
 • pełne wdrożenie zaproponowanych zmian nastąpi na przestrzeni 10 lat – s. 136 i nast.

Kształcenie zawodowe – zmiany:

 • wyodrębnienie zawodów obejmujących wykonywanie prostych czynności zawodowych – s. 90;
 • poszerzenie listy zawodów o charakterze pomocniczym – s. 9;
 • szkoły specjalne przysposabiające do pracy staną się branżowymi szkołami przysposabiającymi do pracy – s. 91 i preferowanym rozwiązaniem jest aby funkcjonowały w zespołach z branżowymi szkołami I stopnia – s. 92;
 • każda szkoła zatrudnia doradcę zawodowego – s. 93.

Finansowanie proponowanych zmian – s. 123-128:

 • zmiany w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej:
  1. wagi P49 i P50 – środki, które pokryją koszty standardu zatrudnienia specjalistów szkołach,
  2. dodatkowe wagi przyporządkowane na podstawie określonego w wyniku oceny poziomu funkcjonowania ucznia i wynikającego z niego zakresu i rodzaju niezbędnego wsparcia a nie rodzaju niepełnosprawności. Przyznanie wsparcia będzie uzależnione od diagnozy specjalistycznej wykonywanej w centrum dziecka i rodziny. Proponuje się, aby to wsparcie polegało na dodatkowej liczbie godzin wsparcia edukacyjno-specjalistycznego dla uczniów w szkole od 3-20 godzin. Środków finansowych przekazanych w tym trybie nie będzie można wydatkować inaczej, niż na pokrycie wynagrodzenia nauczycieli/specjalistów realizujących zadania wspierające ucznia (obecnie obowiązujące przepisy – art. 8 i art. 35 UFO zostaną zniesione);
 • dotacja celowa na dostosowanie przestrzeni szkolnej;
 • w okresie wrzesień-listopad 2020 miała powstać analiza skutków finansowych zmian opisanych w tym modelu w perspektywie 10-letniej – s. 130 tabela;
 • w okresie wrzesień-listopad 2020 miały zostać opracowane rozwiązania w zakresie finansowania funkcjonowania centrów dziecka i rodziny – s. 131-132 tabela.
Załączniki:
Pobierz ten plik (MEW_wersja_pelna.pdf)Model Edukacji dla wszystkich4253 kB
Sob., 12 Gr. 2020 25 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka

Komentarze

Jowita
+27 # Jowita 2021-01-18 15:20
W projekcie jest jasno napisanie, że szkoły specjalne mają być docelowo przekształcone w ogólnodostępne, polecam przeczytać całość, a nie jakieś wycinki na stronie.
Celem całej reformy są oszczędności. Na dzieciach, nauczycielach. Dobra zmiana.
| | |
Agnieszka
-4 # Agnieszka 2021-02-03 20:59
Przepraszam, ale nie ma Pani do końca racji. Mają być również przekształcone w Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Polecam przeczytać cały projekt. Ma 180 stron.
| | |
Aga
+9 # Aga 2021-03-09 17:09
A z czasem w szkoły ogólnodostępne, czyli jasnym jest, że powadzi to do likwidacji szkół specjalnych. A jak już czepiać się szczegółów, to projekt ma 188 stron.
| | |
Sonia
+1 # Sonia 2021-04-18 08:22
Tak, ale tylko jedna szkoła na województwo. Pozostałe to "podstawówki". Proszę czytać dokładnie!
| | |
# Anna
+1 # # Anna 2023-05-12 11:56
Tą wypowiedź oceniłam ujemnie, a system wrzucił mimo to jako lajka. Kłamliwe ocenianie! Czytający, nie wierzcie w te oceny. Podobnie z komentarzem poniżej, gdzie akurat słuszność tej wypowiedzi chciałam zalajkować lecz administrator zaliczył kciuk w górę jako kciuk w dół. Tak się okłamuje społeczeństwo.
| | |
Olo
+10 # Olo 2021-02-03 17:20
To jest nie do zrealizowania chyba że, chcemy zawalić system edukacyjny w kraju, beznadziejny pomysł
| | |
Beata
+14 # Beata 2021-02-04 19:39
A co z Poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i tysiącami (w skali kraju) zatrudnionych w nich specjalistów? Robiących dobrą robotę i współpracującym i ze szkołami, znajacymi swoje szkoły, kadrę i dzieci? Pójdą na zieloną trawkę, czy będą pracować w Centrach po 8 godzin dziennie po wywaleniu z Karty Nauczyciela?
| | |
Pola
-20 # Pola 2021-02-07 09:15
Proszę czytać ze zrozumieniem. Wyraźnie jest napisane, że nie zostaną zlikwidowane, tylko PRZEKSZTAŁCONE. Przypominam, że tydzień pracy wynosi 40 godzin.
| | |
Dyta
+1 # Dyta 2021-02-21 11:49
Przekształcone a nie wygaszone? To coś nowego... xD
| | |
no tak
+5 # no tak 2021-04-19 09:29
No tak. Kopalnie też nie będą zlikwidowane, tylko przekształcone w jaskinie zalane wodą. Tylko powiedz to na Śląsku, wtedy zrozumiesz różnicę.
| | |
40 godzin?
+2 # 40 godzin? 2021-04-19 09:33
Jak to powiem mojemu dyrektorowi, na pewno zrozumie, że nie będę pracować ponad 40 godzin, co teraz czynię. Szkoła odetchnie z ulgą. Proszę nie przychodzić pod koniec roku po poprawy sprawdzianów i ocen, bo mi się nadgodziny nazbierały.
| | |
Zielona trawka
0 # Zielona trawka 2021-04-18 08:09
Zielona trawka. Tak jak z pedagogami specjalnymi.
| | |
Bożena
+6 # Bożena 2021-02-07 15:35
Z projektu wynika likwidacja szkół integracyjny. Co z masą nauczycieli wspomagających? Co ze specjalistami zatrudnionymi w tych szkołach? Ciekawe gdzie znajdą pracę. Obawiam się zwolnień i pozostawienia szkół bez tych tak ważnych (dla dzieci z niepełnosprawno ściami) specjalistów. Co na to rodzice??
| | |
Agnieszka
-8 # Agnieszka 2021-03-12 12:24
Mnie się podoba, jako rodzicowi dziecka z niepełnosprawno ścią. Połączenie PCPR z PPP - bardzo dobry pomysł. Wpisuje się też w zapowiadaną reformę orzecznictwa.
| | |
Xyz
+2 # Xyz 2021-02-20 21:02
W projekcie docelowe jest utworzenie tylko 14 Specjalistyczny ch CWE.?!
| | |
tak
-1 # tak 2021-04-19 09:30
Tak. Na całą Polskę.
| | |
Katarzyn
+8 # Katarzyn 2021-02-22 15:25
Przekształcenie czyli powolne wygaszenie... Kosztem dzieci i rodziców, nauczycieli i innych pracowników. A rodzice nic nie wiedzą, prasa milczy a niebawem będzie wielki płacz i to wszystko w imię oszczędności... .
| | |
Agnieszka
+1 # Agnieszka 2021-03-12 12:24
Rodzice wiedzą, spora część
| | |
Krystyna
+20 # Krystyna 2021-03-02 00:12
To jakaś farsa. Jak będę miała 5 uczniów w klasie to może rozpoznam ich potrzeby i starczy mi czasu na przygotowanie każdemu innej karty pracy. Na chwilę obecną mam po 30 uczniów i żebym nawet nie spała to przy tulu klasach, w których uczę matematyki jest to nierealne. Bzdura, nonsens i więcej papierologii oraz durnych stanowisk, na których będą rządzić i dyrygować. Mam takich, ktorym stu asystentów nie pomoże i są w liceum. Chyba powinna być zmiana w myśleniu i progi aby się dostać do liceum i technikum, albo jakieś egzaminy a nie robić geniuszy ze wszystkich.
| | |
n.włączające już jes
+5 # n.włączające już jes 2021-04-18 08:30
Brawo, wreszcie głos rozsądku! Przestańmy udawać, że wszystko jest super, a nasza edukacja wtedy ma szansę wrócić na jakiś poziom. Zajmijmy się rozwiązywaniem problemów, które już są, a nie tworzeniem nowych! Porównujemy się do innych krajów Europy, to porównajmy kwoty wydawane na edukację np. w Norwegii, Niemczech, Finlandii. Porównajmy pomoce dydaktyczne i programy. Wtedy porozmawiamy sensownie. A tu reforma, która opiera się na myśleniu, jak zaoszczędzić na niepełnosprawny ch kosztem pełnosprawnych. Przecież nauczanie włączające już jest w naszym systemie!
| | |
# Anna
+2 # # Anna 2023-05-12 11:51
Droga Pani Krystyno, zamierzenie jest takie, że podstawa programowa ma być JEDNA, dostosowana dla wszystkich uczniów, a orzeczenia nie będą już wystawiane. Wszyscy uczniowie mają być traktowani JEDNAKOWO, jako masa bez indywidualnego toku nauczania, choć mówią inaczej. Stąd też pomysł na odejście od ocen numerycznych, bo przecież jak ocenić dziecko zdrowe i zdolne przy zapewnieniu jednocześnie sukcesu uczniom z niepełnosprawno ściami? To byłaby dyskryminacja (hahaha). Przecież dzieci chore nie osiągną tak dobrych wyników w nauce jak dzieci zdrowe, a więc trzeba wycofać oceny, a poziom nauczania trzeba obniżyć do tego stopnia, aby dzieci niepełnosprawne mogły odnieść sukces. Przyszłe pokolenia niestety, ale nie będą inteligentne. Dla rewolucjonistów to jednak nie problem. Mają już sztuczną inteligencję, która zastąpić ma człowieka, bo człowiek to o zgrozo "pasożyt planety".
| | |
Marek
+1 # Marek 2021-06-07 19:15
Jestem pełen obaw- tradycyjnie w wakacje się dowiemy. Szkoda, bo mają takie pieniądze z planu odbudowy- a tu np. pielęgniarki strajkują i zamiast potraktować je poważnie to rozmydlą i przeciągną sprawę. Potem kolej na szkoły specjalne. Mają na górze halo gigantomanii i prz(e->y)rost ambicji- taki ,,nowy COP'' dla zwykłego zapisania się na kartach historii.
| | |
Beta2
+4 # Beta2 2021-06-15 12:52
Dlaczego znowu nie było żadnej dyskusji z rodzicami dzieci niepełnosprawny ch i specjalistami od nauczania specjalnego?! Znowu władza wie lepiej, a dokładniej - tak się jej wydaje. Szkoły specjalne są niedofinansowan e, brakuje specjalistów, narzędzi edukacyjnych, szkoły robią zbiórki i aukcje, żeby podnieść poziom nauczania, a oni zabierają się do tworzenia nowych bytów oświatowych i nowych stanowisk! A wszystko w imię "podnoszenia jakości edukacji dzieci niepełnosprawny ch"! Będą eksperymentować na uczniach przez dwa lata, a potem jak eksperyment się nie uda i zrujnują dzieciom życie to co, powiedzą: przepraszamy? Zmiany są wskazane, ale w sposób nie niszczący tego, co funkcjonuje dobrze...
| | |
Agnieszka
-3 # Agnieszka 2021-11-22 20:12
Jak tak będziemy wszystko tak w czambuł potępiać zamiast sięgnąć do źródła to uczniom NIGDY nie będzie lepiej w szkole. Jak będzie trzeba będzie na każdego ucznia zwrócić uwagę, i zająć się dzieckiem a nie sprawdzaniem szesnastej kartkówki, którą sami sobie wymyślają dyrektorzy i nauczyciele w statutach i wso (bo z ustawy wynika, że konieczna jest tylko JEDNA ocena - na koniec roku), to każdemu dziecku powinno być lepiej. A jeśli chodzi o nauczycieli w Skandynawii, i nie tylko w Finlandii, którą tak wszyscy powtarzają jak mantrę, gdyby miał zamiar zrobić dwanaście kartkówek w semestrze to by wyleciał z hukiem ze szkoły! Dlaczego dzieci nie lubią w Polsce chodzić do szkoły, bo się może nie lubią uczyć? Zapowiadane zmiany nie są idealne, żadne i nigdy w Polsce takie nie były i nie będą, bo zamiast cokolwiek posuwać po trochu do przodu to my się wolimy nakładać po łbach i każdy chce swoje! A dzieci? A kto by się nimi przejmował! Ważniejsze, żeby szkoły specjalne były jak ze spiżu!
| | |
Zaniepokojona
+5 # Zaniepokojona 2022-01-10 12:41
Nie znalazłam w tym modelu klas integracyjnych. Co dalej z nimi? Ograniczenie klas do 20 osób i wsparcie dodatkowego nauczyciela - specjalisty dobrze się sprawdza. Czy zmiany oznaczają, że w klasie 30 osobowej może być 7 niepełnosprawny ch i 1 nauczyciel?
| | |