Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

SIO - zakres danych i terminy. Nowe rozporządzenie opublikowane

SIO - zakres danych i terminy. Nowe rozporządzenie opublikowane fotolia.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (można je znaleźć tutaj). Projekt regulacji pojawił się w czerwcu i wówczas omówiliśmy ją Państwu tutaj.

Przypomnijmy, że w trakcie opiniowania przez zespół edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu korporacje samorządowe wyrażały swoje wątpliwości. Dotyczyły one m.in. konieczności zbierania wszystkich danych o nieobecnościach nauczycieli, zwłaszcza krótkich jedno - lub trzydniowych. Resort argumentował, że zbieranie danych o krótkich zwolnieniach jest niezbędne do prowadzenia rzetelnych analiz na poziomie centralnym i regionalnym m.in. ze względu na porównywalność z danymi dot. wynagrodzeń.

Innym aspektem, na który zwracano uwagę było udostępnianie i wykorzystywanie danych z systemu. Przedstawiciele samorządów informowali, że ani ustawa, ani rozporządzenie, ani praktyka nie daje przedszkolom czy szkołom narzędzi do importu już posiadanych danych lub wprowadzania ich w sposób maksymalizujący wygodę i minimalizujący czas użytkowników. Co więcej, większość wprowadzanych danych nie jest raportowana. A brak raportów oznacza między innymi: brak narzędzi samokontroli dla jednostek, które wprowadzają dane; brak narzędzi do monitorowania pracy jednostek, które wprowadzają dane (np. terminowości, kompletności, rzetelności), w tym porównania z innymi źródłami danych; brak dostępu dla JST do danych wprowadzanych przez prowadzone i rejestrowane jednostki (często SIO jest jedynym źródłem tych danych). Dlatego postulowano wówczas dodanie do rozporządzenia rozdziału o udostępnianiu danych dziedzinowych gromadzonych w SIO. W tym przypadku MEN odpowiedział, że upoważnienie ustawowe nie daje ministrowi możliwości określenia zakresu udostępniania danych dziedzinowych gromadzonych w SIO. Natomiast podstawę do sporządzania i udostępniania raportów w postaci elektronicznej daje art. 65 ustawy o systemie informacji oświatowej. Obecnie MEN razem z Centrum Informatycznym Edukacji sukcesywnie pracuje nad rozszerzeniem raportów dla JST w strefie dla zalogowanych.

Czw., 5 Wrz. 2019 0 Komentarzy Dodane przez: Jarosław Komża