Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zaświadczenie o objęciu lasu uproszczonym planem urządzenia lasu

Zaświadczenie o objęciu lasu uproszczonym planem urządzenia lasu fotolia.pl

Czy istnieje możliwość wydania zaświadczenia, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej, dla osoby niebędącej właścicielem działki. Zaświadczenie jest wydawane celem przedłożenia u notariusza. Podstawą prawną złożenia wniosku jest art. 37a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach? Jaka powinna być podstawa prawna takiego zaświadczenia?

Odpowiedź: Można wydać zaświadczenie osobie nie będącej właścicielem działki. Podstawę prawną będzie stanowił art. 217 §2 pkt 2 Kodeku postępowania administracyjnego.

Zgodnie z przywołanym przepisem zaświadczenie wydaje się, jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zgodnie z art. 37a ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa lasu objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 (decyzja ustalająca zadania z zakresu gospodarki leśnej), Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu. O treści umowy sprzedaży nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu zawiadamia notariusz (art. 37b ust. 1 ustawy o lasach).

W mojej ocenie, w opisanym stanie faktycznym, przyszła strona umowy ma interes prawny w uzyskaniu zaświadczenia, przy czym z uwagi na fakt, że przy wydaniu zaświadczenia nie dojdzie do naruszenia innych prawnie chronionych dóbr można poprzestać na oświadczeniu osoby wnioskującej o wydanie zaświadczenia, że jest jej ono potrzebne w celu przedłożenia u notariusza na potrzeby sporządzenia  umowy sprzedaży. Przedmiotem zaświadczenia jest bowiem udzielenie informacji o działce a nie o jej właścicielu. Pobocznie należy wskazać, że fakt objęcia lasu uproszczonym planem urządzenia lasu albo wydania przez starostę decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach stanowi informację publiczną.

Sob., 27 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel