Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Cechy opieki warunkujące przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Z wokandy. Cechy opieki warunkujące przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego fotolia.pl

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane tylko osobom, które zmuszone są do niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub które z zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) muszą zrezygnować ze względu na konieczność osobistego sprawowania opieki - stałej i długotrwałej nad osobą niepełnosprawną.

Zatem, świadczenie to jest skierowane do osób zdolnych i gotowych do wykonywania pracy zarobkowej, które dobrowolnie nie podejmują tego rodzaju pracy lub z niej rezygnują wyłącznie by wykonywać czynności związane z opieką nad osobą jej wymagającą i to w takim wymiarze (zakresie), który w pełni wyklucza możliwość podjęcia jakiejkolwiek aktywności zawodowej. Dlatego więc w sytuacji ustalenia, że niepełnosprawnemu zapewniona jest opieka odpowiednia do stanu zdrowia, w którym się znajduje, a zakres tej opieki wyklucza wykonywanie czynności zarobkowych, wnioskodawca uprawniony jest do otrzymania świadczenia, o które się stara, pod warunkiem oczywiście, że nie zachodzą inne przeszkody wynikające z przepisów prawa.

Pod pojęciem "sprawowania opieki" użytym w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie sposób rozumieć wyłącznie czynności związanych bezpośrednio z troską o fizyczny dobrostan bliskiej osoby niepełnosprawnej. Pielęgnacja w sensie medycznym i higienicznym nie wyczerpuje bynajmniej treści tego pojęcia. Także wyręczenie od normalnych, codziennych czynności życiowych, którym osoba pozostająca pod opieką nie może sprostać z uwagi na swą niepełnosprawność, stanowi przejaw opieki nad nią.

Ograniczenie form opieki nad osobą niepełnosprawną do czynności pielęgnacyjnych sensu stricto z pominięciem innych, szerzej rozumianych czynności opiekuńczych prowadziłoby do zdeformowania znaczenia pojęcia opieki, a co za tym idzie naruszałoby istotę świadczenia pielęgnacyjnego. Istotą tą jest bowiem udzielenie wsparcia osobom, które poświęcając się w pełnym wymiarze opiece nad najbliższą osobą niepełnosprawną nie mogą pracować zarobkowo, by zaspokoić potrzeby życiowe swoje i swojej rodziny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 marca 2024 r., sygn. II SA/Gd 930/23

Źródło: CBOSA 

Niedz., 21 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek