Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przyjęta przez rząd

Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych przyjęta przez rząd fotolia.pl

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. W efekcie wprowadzonych zmian, do stabilizującej reguły wydatkowej zostanie włączonych około 90 nowych jednostek sektora finansów publicznych. Dotyczy to podmiotów, których plany finansowe są obecnie zamieszczane w formie załączników w ustawie budżetowej. 

Stabilizująca reguła wydatkowa (SRW) obejmie m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych; agencje wykonawcze, w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; instytucje gospodarki budżetowej, np. Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto do SRW zostaną włączone skarbowe papiery wartościowe, które są przekazywane nieodpłatnie jednostkom sektora instytucji rządowych i samorządowych przez jednostki i organy objęte SRW.

Projekt zakłada wyłączenie współfinansowania programów finansowanych z  bezzwrotnej pomocy UE z kwoty i limitu wydatków SRW. Rozwiązanie to jest analogiczne do funkcjonującego obecnie w zakresie wydatków finansowanych ze środków z bezzwrotnej pomocy z UE.

 Projekt ustawy wprowadza również zmiany w algorytmie określającym kwotę wydatków SRW, dostosowujące algorytm do nowych reguł unijnych. Proponowane zmiany uwzględniają wnioski z przeglądu SRW przeprowadzonego we współpracy z MFW w ramach realizacji kamienia milowego A4G Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a także wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania SRW (link do raportu MFW poniżej).

 Zmieni się także „klauzula wyjścia”, pozwalająca na czasowe zaprzestanie stosowania limitu wydatków SRW w sytuacjach wyjątkowych. Projekt wprowadza samodzielny czynnik, pozwalający na aktywację klauzuli wyjścia podczas wystąpienia znacznego spowolnienia gospodarczego, umożliwiający lepsze dostosowanie wydatków do warunków pogorszonej koniunktury. Zmiany w klauzuli wyjścia uwzględniają wnioski z wspomnianego przeglądu funkcjonowania SRW, przeprowadzonego we współpracy z MFW oraz dostosowanie do nowych reguł unijnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Nowa SRW, w tym rozszerzenie zakresu SRW będzie zastosowana po raz pierwszy do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Źródło: MF

Czw., 20 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska