Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Minister-Koordynator o zasadach składania pierwszych oświadczeń majątkowych

Minister-Koordynator o zasadach składania pierwszych oświadczeń majątkowych fotolia.pl

Tomasz Siemoniak – Minister-Koordynator Służb Specjalnych w odpowiedzi na zapytanie poselskie wyjaśnił zasady składania pierwszych oświadczeń majątkowych przez nowo wybranych radnych i wójtów.

Na jaki dzień osoby zobowiązane do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego po rozpoczęciu kadencji mają obowiązek wskazać posiadany majątek?

Odpowiedź: Obowiązujące przepisy precyzują, że coroczne oświadczenie majątkowe winno być składane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W odniesieniu do oświadczenia majątkowego składanego w związku z rozpoczęciem kadencji, ta kwestia nie została uregulowana, natomiast w opinii Centralnego Biura Antykorupcyjnego powinna zostać umieszczona informacje o stanie majątkowym na dzień objęcia funkcji lub mandatu.

Czy do pierwszego oświadczenia majątkowego należy dołączyć zeznanie podatkowe? Jeżeli tak, za jaki okres?

Odpowiedź: Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, składają to oświadczenie wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni (określają to odpowiednie przepisy ustaw samorządowych). Aktualne przepisy w tym zakresie nie odnoszą się w szczególności do okoliczności powstania obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, tj. czy jest to oświadczenie pierwsze, coroczne, czy też złożone na koniec pełnienia funkcji lub mandatu.

Jeżeli do pierwszego oświadczenia majątkowego należy dołączyć zeznanie podatkowe, jakiego okresu ma ono dotyczyć w sytuacji objęcia mandatu (np. radnego) przed 30 kwietnia danego roku, a więc przed datą graniczną złożenia zeznania podatkowego?

Odpowiedź: W przypadku osób obecnie obejmujących swoje funkcje w wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 7 i 21 kwietnia 2024 r., biorąc pod uwagę ustawowe terminy do złożenia pierwszego oświadczenia majątkowego, tj. 30 dni od dnia ślubowania lub objęcia funkcji, za właściwe w opinii CBA uznać należy dołączenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok 2023 (termin złożenia tego zeznania upłynął 30 kwietnia br.).

W oświadczeniu majątkowym należy podać dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności gospodarczej, lub zajęć. Za jaki okres osoby składające oświadczenie majątkowe po raz pierwszy zobowiązane są wskazać takie dochody?

Odpowiedź: Obowiązujące przepisy nie wskazują, za jaki okres należy podać dochody z tytułu zatrudnienia lub innej działalności gospodarczej lub zajęć w pierwszym oświadczeniu majątkowym. Najwłaściwsze w tym przypadku wydaje się ujawnienie dochodu za pełny rok podatkowy poprzedzający rok objęcia mandatu lub funkcji. Podejście takie umożliwia porównanie dochodu osiąganego przed objęciem funkcji (lub mandatu) z dochodem osiągniętym po jej objęciu, wykazanym w kolejnym oświadczeniu, złożonym za rok, w którym dana osoba taką funkcję lub mandat pełniła.

Z treścią interpelacji oraz odpowiedzi można zapoznać się tutaj 

Pt., 21 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak