Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przed nami Forum Liderów PPP

Przed nami Forum Liderów PPP fotolia.pl

Tegoroczna konferencja Forum Liderów PPP odbędzie się 5 czerwca br. w Warszawie. Jest to jedyne w Polsce wydarzenie poświęcone wyłącznie formule partnerstw publiczno- prywatnych, koncesji, dzierżaw i innych form wymiany zasobów między sektorem publicznym, a prywatnym, przy realizacji zadań publicznych. Na scenie wystąpi trzech Senatorów i dyrektorzy odpowiedzialni za skutecznie realizowane projekty PPP z największych polskich miast.

Na świecie zauważalny jest wzrost zastosowania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Czynniki, jakie przyczyniają się do wzrostu popularności i rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego na całym świecie, jako skutecznego narzędzia realizacji projektów infrastrukturalnych i poprawy jakości usług publicznych, to między innymi ograniczenia budżetowe sektora publicznego, efektywność i innowacyjność będąca domeną sektora prywatnego, długoterminowe korzyści ekonomiczne, przyspieszenie realizacji projektów, dywersyfikacja ryzyka i zwiększenie dostępności kapitału.

Wiele rządów i samorządów boryka się z ograniczeniami budżetowymi i deficytami, co utrudnia finansowanie dużych projektów infrastrukturalnych. PPP pozwala na podział kosztów i ryzyka między sektor publiczny i prywatny, co umożliwia realizację takich projektów bez bezpośredniego obciążenia budżetu państwa. Poprzez przyciąganie kapitału prywatnego, PPP umożliwia realizację większej liczby projektów infrastrukturalnych. Inwestorzy prywatni często są zainteresowani stabilnymi i długoterminowymi inwestycjami, które mogą być oferowane w ramach PPP.

Firmy prywatne często mają większą zdolność do wprowadzania innowacji i optymalizacji kosztów dzięki bardziej elastycznym strukturom organizacyjnym oraz większej motywacji do efektywności wynikającej z konkurencji rynkowej. W ramach PPP sektor publiczny może korzystać z tych zdolności. Wiele projektów PPP obejmuje nie tylko budowę, ale także zarządzanie i operowanie infrastrukturą. Sektor prywatny, dążąc do zysku, ma silną motywację do zapewnienia wysokiej jakości usług, co może przynieść korzyści społeczne i gospodarcze.

Przykładowe znane inwestycje w modelu PPP to dworzec PKP w Sopocie, rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Gdańsku, autostrada A2, wiaty przystankowe w Warszawie, remont i rozbudowa stadionu piłkarskiego Polonii Warszawa i wiele innych.

Konferencja ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania realnych kontaktów. Ma także być przestrzenią do networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, a także kanałem dostępu do aktualnej wiedzy.

Zagadnienia, które zostaną poruszone na Forum Liderów PPP w Warszawie, mają stać się inspiracją dla podmiotów publicznych do inicjowania nowych projektów, a jednocześnie pozwolą na lepsze zrozumienie prywatnego inwestora.

Podczas konferencji poddamy dyskusji warunki, jakie musi spełnić projekt, żeby przyciągnął inwestorów, znaczenie wstępnych konsultacji rynkowych dla projektu i jego późniejszej realizacji oraz dobre praktyki efektywnego partnerstwa i kluczowe postanowienia umowy. Zagadnienia omawiane podczas tegorocznej konferencji zostały opracowane przez Radę Programową, ekspertów zaangażowanych w tworzenie rynku PPP w Polsce.

Wśród panelistów tegorocznej edycji Forum znaleźli się prezydenci, inwestorzy, instytucje finansujące oraz doradcy. Do udziału w wydarzeniu zaproszono wszystkie ministerstwa, które po raz pierwszy będą miały okazję włączyć się do społeczności eksperckiej wokół tematyki PPP.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest na stronie: www.forumliderowppp.pl

Źródło: IP

Śr., 29 Mj. 2024 0 Komentarzy
Joanna Gryboś-Chechelska
Redaktor Joanna Gryboś-Chechelska