Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W numerze 10/2024 dwutygodnika WSPÓLNOTA

W numerze 10/2024 dwutygodnika WSPÓLNOTA .

18 maja ukazał się kolejny numer Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, w którym m.in.:

Puste krzesła w szkolnych klasach. Nowy rok szkolny i lata następne zdeterminują dawne reformy oświatowe i demografia. Ich wpływ na organizację i finansów szkolnictwa będzie nieporównywalnie większy niż jakiekolwiek zmiany zapowiadane przez rząd. Na co muszą przygotować się organy prowadzące?

Reforma finansów samorządowych potrzebna natychmiast. O pracach nad nowym systemem zasilania budżetów JST, przestarzałych i nieefektywnych rozwiązaniach podatkowych oraz permanentnym braku pieniędzy na wydatki bieżące mówi w dużym wywiadzie Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, wiceprezes Unii Miasteczek Polskich.

Unia Europejska zmieniła Polskę. 20. rocznica przystąpienia naszego kraju do europejskiej wspólnoty jest okazją do podsumowania zmian, jakie zaszły od tego czasu.

Miliony ofiar Polskiego Ładu. Kilka tygodni temu NIK pokazała na konkretnych liczbach, jak mocno Polski Ład uderzył w samorządy. Teraz Izba omówiła całość reformy, która została wprowadzona w pośpiechu, wywołała chaos w systemie podatkowym, czego ofiarami padły miliony Polaków.

Wzrosną płace w urzędach. Od 1 lipca mają wejść w życie przepisy dotyczące minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej gotowy. Nowe regulacje mają usunąć lukę prawną, którą spowodowało wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny.

Partycypacja obywatelska w samorządzie. Raport Fundacji Batorego na temat narzędzi partycypacji lokalnej pozwala ocenić, na ile skutecznie stymuluje ona aktywność obywatelską.

Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy samorządowego. W czasie kampanii wyborczej mogło się zdarzyć, że pracownik publicznie krytykował swojego pracodawcę będąc jego kontrkandydatem. Czy teraz grożą mu za to konsekwencje, np. zwolnienie z pracy? 

Pytania i odpowiedzi na temat decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warto wiedzieć, czy budowa skateparku jest inwestycją celu publicznego, jakie przepisy stanowią katalog przepisów odrębnych przy wydawaniu decyzji, czy wójt może wydać decyzję dla własnej gminy.

Problemy z weryfikacją deklaracji śmieciowych. Czy gmina może poprosić szkoły albo ośrodki pomocy społecznej o przesyłanie danych osobowych mieszkańców w celu zweryfikowania złożonych przez nich deklaracji? Prezes UODO wydał w tej sprawie opinię.

Wygaśnięcie oraz zmiana zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. Zezwolenia te funkcjonują w obrocie prawnym i wywołują skutki prawne do czasu ewentualnego ich wygaszenia w trybie art. 162 kpa.

Dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Za dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej można uznać jedynie pozyskanie takich środków, którymi osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej będzie mogła realnie dysponować i przeznaczyć na dowolny cel związany z zaspokojeniem potrzeb bytowych – stwierdził sąd.

Odpowiedzialność za szkodę na terenie tężni. Kwestie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej rozstrzyga ustawodawca w kodeksie cywilnym, a nie organ stanowiący JST w drodze uchwały. 

Prowadzenie inwestycji niedrogowej a koszty podatkowe. Z ciekawym pytaniem do Dyrektora KIS zwróciła się spółka prowadząca działalność w branży deweloperskiej, która planowała zrealizować inwestycję polegającą na wybudowaniu zespołu budynków mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą techniczną.

Zakres czasowy obowiązywania funduszu sołeckiego. Czy podejmując uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego rada gminy może ograniczyć go do roku budżetowego następującego po roku, w którym została podjęta uchwała?

Jak rozpoznać samowolę budowlaną. Odróżnienie inwestycji wymagających od właścicieli lokali przygotowania projektu budowlanego i jedynie zgłoszenia bywa trudne, dlatego przypominamy najważniejsze przepisy z tym związane.

Usuwanie odpadów ze środków rezerwy celowej. Zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany umożliwią przekazywanie pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa gminom, które borykają się z problemem nielegalnie nagromadzonych śmieci.

Wrocław: mieszkania na wynajem dla osób w tzw. luce czynszowej. Rekrutacja zainteresowanych lokalami składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym należy złożyć wniosek w urzędzie miasta. W drugim badana będzie zdolność czynszowa.

Mszczonów dołącza do GPA. Związek Powiatowo-Gminny „Grodziskie Przewozy Autobusowe” powiększa się o kolejnego członka. Władze Mszczonowa wierzą, że polepszy się dzięki temu standard komunikacji miejskiej i pojawią nowe linie, aby skutecznie walczyć z problemem wykluczenia komunikacyjnego. 

Bezpieczna transformacja. Hasło tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego brzmiało „Transformacja dla przyszłości”. Hasło pojemne, zatem obok transformacji sektora obronnego czy transformacji energetycznej w Katowicach mówiono także o innych rodzajach przemian – w tym szczególnie istotnych dla samorządów. 


Najważniejszy dwutygodnik w całości poświęcony jednostkom samorządu terytorialnego. Od 1990 roku dostarczamy fachową wiedzę we współpracy z czołowymi ekspertami i doświadczonymi samorządowcami. To obowiązkowa lektura dla pracowników urzędu, radnych i partnerów samorządu. 

www.wspolnota.org.pl
 

Wt., 14 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: