Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Rada nie wygasza stosunku pracy skarbnika, który zmarł

Rada nie wygasza stosunku pracy skarbnika, który zmarł fotolia.pl

Do kompetencji rady miasta nie należy możliwość stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy skarbnika, w związku z jego śmiercią – stwierdził Wojewoda Śląski w niedawnym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Rada miasta przyjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy skarbnika miasta w związku z jego śmiercią.

W toku badania jej legalności organ nadzoru stwierdził, iż jest ona niezgodna z prawem, bowiem została podjęta bez podstawy prawnej.

Wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 63[1] § 1 Kodeksu pracy, z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Oznacza to, że zdarzenie prawne jakim jest właśnie śmierć pracownika, powoduje z mocy prawa wygaśnięcie stosunku pracy. Tym samym nie są prawem wymagane żadne czynności prawne ukierunkowane bezpośrednio lub pośrednio na wywołanie takiego skutku. Wygaśnięcie umowy o pracę następuje z mocy prawa, wskutek zaistnienia zdarzeń prawnych niezależnych od woli strony umowy o pracę.

W konsekwencji, skoro żaden z przepisów prawa nie przewiduje dla rady miasta kompetencji stanowiących – w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia stosunku pracy ze skarbnikiem w związku z jego śmiercią – tym samym podejmowanie przez radę takiej uchwały jest niedopuszczalne.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z 24.04.2024 r., znak: NPII.4131.1.342.2024

Źródło: suw.bip.gov.pl 

Wt., 7 Mj. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak