Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Relacja z kwietniowego Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej

Relacja z kwietniowego Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej fotolia.pl

11 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dominował temat rewizji Krajowego Planu Odbudowy.

Do połowy kwietnia trwają konsultacje społeczne rewizji Krajowego Planu Odbudowy. Niezależnie od tego trybu, tematem zmian w KPO zajmowały się poszczególne Zespoły Komisji Wspólnej, na których omawiano szczegółowe uwagi do poszczególnych obszarów. Zadaniem Zespołu ds. Międzynarodowych, Unii Europejskiej i Polityki Regionalnej było podsumowanie tej dyskusji i wydanie ostatecznej opinii (Zespół miał upoważnienie do wydania opinii wiążącej). Minister Jacek Protas na wstępie zaznaczył, że w części uwag proponowano wprowadzenie nowych interwencji, reform czy inwestycji. Wyjaśnił, że ponieważ strona rządowa pracuje tylko nad zmianami i nie ma przestrzeni do pisania KPO od nowa, takie uwagi nie mogły zostać uwzględnione. Zaznaczył też, że sporo propozycji, tam gdzie było to możliwe, zostało uwzględnionych. Ostatecznie po dyskusji strona samorządowa uzgodniła projekt tego dokumentu.

Pozytywną opinię Zespołu uzyskały:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  2. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027;
  3. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
  4. projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przeprowadzono również wstępną dyskusję na temat projektu zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. W projekcie przewidziano przede wszystkim zmiany mające na celu umożliwienie właściwego wykorzystania środków zrewidowanego KPO oraz wprowadzenia przepisów o planach społeczno-klimatycznych. Z uwagi na fakt, że plan społeczno-klimatyczny może obejmować swym zakresem działania i inwestycje regionalne i lokalne Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagę dotyczącą konsultacji projektu dokumentu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Strona rządowa wskazała, że takie konsultacje będą prowadzone, nawet gdyby nie przewidywała tego ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, bo obowiązek taki wynika z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego i zmieniające rozporządzenie (UE) 2021/1060. Uzgodniono, że strona samorządowa do końca tygodnia może przysyłać jeszcze uwagi do projektu. Z uwagi na pilność projektu prawdopodobnie będzie procedowany przez Komisję Wspólną w trybie obiegowym.

Czw., 11 Kw. 2024 0 Komentarzy
Bernadeta Skóbel
Redaktor Bernadeta Skóbel