Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwiecień miesiącem sprawozdań do RIO. Przypominamy terminarz

Kwiecień miesiącem sprawozdań do RIO. Przypominamy terminarz fotolia.pl

Jakie są terminy sprawozdawcze do regionalnych izb obrachunkowych w kwietniu? RIO w Opolu przedstawiła harmonogram, który pokazujemy niżej:

 • 12 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);
 • 14 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).
 • 22 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
  • sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
  • sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
  • sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;
  • sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
  • sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
  • sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.
 • 22 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
  • kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
  • kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.
 • 28 kwietnia – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@: (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną – JOP):
  • kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
  • kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.
   Formularze sprawozdań Rb-N, Rb-Z dla samorządowych jednostek z osobowością prawną dostępne są pod linkiem: www.gov.pl/web/finanse/formularze-samorzadowe-jedn-z-osobowoscia-prawna 
 • 30 kwietnia – termin przekazania przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania finansowego w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@) do regionalnej izby obrachunkowej.

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z:

 1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

W przypadku gdy ostatni dzień złożenia sprawozdania, w tym oznaczony datą, przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy - pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Czw., 4 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński