Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

10. szczyt Europejskich Regionów i Miast: przyjęto wspólną deklarację

10. szczyt Europejskich Regionów i Miast: przyjęto wspólną deklarację fotolia.pl

10. szczyt Europejskich Regionów i Miast odbył się przy okazji 30-lecia istnienia Europejskiego Komitetu Regionów. Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych społeczności przyjęli wspólną deklarację, która ma na celu potwierdzenie zaangażowania w działanie na rzecz silnej, sprawiedliwej i odpornej Europy.

W całej Unii Europejskiej pracuje ponad milion przedstawicieli regionalnych, którzy dbają o poprawę życia wszystkich obywateli. Dlatego uczestnicy 10. szczytu Regionów i Miast podkreślali ogromną wagę lokalnych władz przy tworzeniu europejskich założeń. Zwrócono uwagę, że to właśnie głos lokalnych społeczności jest znaczący przy formułowaniu kolejnych priorytetów politycznych Komisji Europejskiej. „Musimy współpracować na wszystkich poziomach, na których można dokonać prawdziwych zmian – zarówno na poziomie Unii Europejskiej jak i na poziomach krajowych i regionalnych. Razem regiony i miasta mogą stworzyć silną, sprawiedliwą i odporną Europę” – zaznaczali uczestnicy szczytu.

30-lecie Europejskiego Komitetu Regionów to także dobry moment na podsumowania i określenie dalszych założeń. Dlatego uczestnicy szczytu podczas spotkania przyjęli wspólną deklarację i jednocześnie apel opierające się na pięciu głównych punktach:

  1. Ambitne inwestycje publiczne wzmacniane zwiększonymi środkami z budżetu przy jednoczesnym badaniu zasobów własnych UE w celu stawiania czoła wspólnym wyzwaniom. Priorytetem takich inwestycji powinna spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna (wynikające z traktatu Unii Europejskiej). Polityki wszystkich regionów powinny kierować się zasadą „nie szkodzić spójności”. To właśnie polityka spójności powinna pozostać kamieniem węgielnym projektu europejskiego i głównym narzędziem inwestycyjnym UE na rzecz długoterminowej innowacyjności i transformacji, przy jednoczesnym wzmocnieniu jednolitego rynku i konkurencyjności UE na świecie.
  2. Odnowienie zaangażowania na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu traktowanego jako kompas dla Unii Europejskiej. Owo zaangażowanie powinno opierać się na zdobytych doświadczeniach zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, by osiągnąć neutralność klimatyczną, chronić i przywracać różnorodność biologiczną a także zapewniać dobrobyt i wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy. Zaangażowanie na rzecz EZŁ powinno odbywać się przy wzmacnianiu władz lokalnych, m.in. poprzez fundusze bezpośrednie dla miast i regionów, które pomogłyby tworzyć innowacyjne rozwiązania potrzebne do reagowania na skutki kryzysu klimatycznego.
  3. Polityka równych szans, by nie wykluczać ludzi ani miejsc. Wszystkie polityki UE powinny uwzględniać szeroko pojętą różnorodność: obszarów miejskich i wiejskich, pól uprawnych, ośrodków przemysłowych czy regionów najbardziej oddalonych oraz obszarów słabo zaludnionych. To właśnie dobre praktyki lokalne i regionalne będą miały bowiem kluczowe znaczenie w zwalczeniu ubóstwa, zapewnianiu wysokiej jakości miejsc pracy i usług socjalnych, wspieraniu innowacyjności oraz zarządzaniu integracją i polityką włączającą. To również istotne dla wspierania równości płci, uczestnictwa młodzieży i sprawiedliwości międzypokoleniowej.
  4. Wybiegające w przyszłość podejście co do przyszłości Unii Europejskiej. Władze lokalne i regionalne powinny być zaangażowanie w przygotowanie reform i rozszerzanie UE. Priorytetami powinny tu być spójność i polityka rolna. Przygotowanie rozszerzenia wspólnoty o wszystkie kraje kandydujące powinno opierać się na zasadzie wielopoziomowego partnerstwa w zarządzaniu i decentralizacji. Unii Europejskiej w dalszym ciągu powinien przyświecać cel wspierania Ukrainy – tak długo, jak będzie to konieczne. To właśnie Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz odbudowy Ukrainy powinien odegrać kluczową rolę w procesie odbudowy.
  5. Wzmocnienie lokalnego i regionalnego wymiaru demokracji europejskiej. To Europejski Komitet Regionów powinien dzierżyć większą rolę w architekturze instytucjonalnej UE i procesie legislacyjnym, szczególnie jeśli chodzi o polityki w wymiarze terytorialnym. Jest to bowiem uzasadnione polityczne zgromadzenie przedstawicieli lokalnych i regionalnych. Dla przyszłych reform Unii Europejskiej kluczowe jest wielopoziomowe zarządzanie i aktywna pomocniczość. W dalszym ciągu należy też badać nowe mechanizmy partycypacyjne w oparciu o istniejące już dobre praktyki.

Źródło: cor.europa.eu

Śr., 3 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska