Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Od 13 lipca nowe wzory dokumentów wydawanych przez izby rzemieślnicze - projekt rozporządzenia

Od 13 lipca nowe wzory dokumentów wydawanych przez izby rzemieślnicze - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Zmiana rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia w przepisach rozporządzenia zmian wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem, związanych m.in. z dostosowaniem wzorów druków świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego i duplikatu tych dokumentów do zabezpieczeń przed fałszerstwem wymaganych dla dokumentów publicznych.

W projekcie m.in. zostały określone zabezpieczenia przed fałszerstwem, które zostały zatwierdzone przez Zespół do spraw opracowania wzoru dokumentu publicznego. 

Do 12 lipca 2024 r. izby rzemieślnicze mogą wydawać świadectwa czeladnicze, dyplomy mistrzowskie i zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego, a także duplikaty tych dokumentów, na podstawie i na drukach według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach.

Źródło: legislacja.gov.pl 

Czw., 8 Lt. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka