Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Za nami XVII edycja Smart City Forum - Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój

Za nami XVII edycja Smart City Forum - Innowacje, Równość i Zrównoważony Rozwój fotolia.pl

20-21 listopada br. w Warszawie odbyło się XVII Smart City Forum – spotkanie włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej oraz przedstawicieli zarządów firm działających w obszarze smart city. Wydarzenie zgromadziło 440 uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień merytorycznych z udziałem ekspertów w dziedzinie funkcjonowania i rozwoju inteligentnych miast.

Kongres uroczyście otworzył Maciej Bluj, Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum. Forum zainaugurowała debata prezydentek polskich miast, w ramach której omówione zostały wyzwania i strategie samorządów w duchu zachowania równości. Prezydentki dyskutowały m.in. o perspektywach rozwojowych miast, polityce społecznej i równościowej, zaangażowaniu miast w przejrzystość i odpowiedzialność za równość oraz równych szansach pracy i awansu, a także sposobach aktywizacji ludzi do udziału w życiu społecznym.

- Miasta do 2030 r. to będą miasta przede wszystkim zrównoważone, rozumiejące ideę smart city jako miasto, które dba o mieszkańców i sprawia, że mieszkańcy dobrze się czują, są szczęśliwi. Często dzisiaj powtarzało się dziś takie sformułowanie jak szczęśliwe miasto czy szczęśliwi mieszkańcy. (...) Już dzisiaj musimy postawić sobie taki cel, że w 2030 r. będziemy bezpieczni w naszych miastach Musimy też pamiętać o tym, że mieszkańcy, żeby się dobrze czuć i rozwijać to muszą być pewni, że mają dobry dostęp do edukacji, opieki zdrowotnej, ale też do tego elementu spędzania wolnego czasu i budowania wspólnot wokół siebie - podsumowała rozmowę Aldona Machnowska-Góra, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy.

Podczas bloku Energetyka – Oświetlenie – Oszczędności prelegenci skupili się na kwestiach dotyczących poprawy efektywności energetycznej w miastach, perspektyw samorządów w kontekście programu “Rozświetlamy Polskę”, finansowania transformacji energetycznej oraz wyzwaniom związanym z potrzebom modernizacji oświetlenia w mieście. Skomentowano również zagadnienia związane z monitorowaniem wykorzystania energii i mediów i systemami monitoringu środowiska i jakości powietrza.

Kolejnym ważnym tematem były smart technologie. Eksperci przeanalizowali szanse i zagrożenia jakie niosą ze sobą najnowsze technologie dla miast, formy współpracy miast, które wpłynąć mogą na poprawę skuteczności działań w zakresie danych, możliwości zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego urzędów oraz kierunki rozwoju videoanalityki i perspektywy wykorzystania dronów w mieście. W ramach panelu poświęconego mobilności w smart city, prelegenci pochylili się nad kwestiami takimi jak m.in. planowanie zrównoważonej mobilności, w tym bezpieczeństwo i jakość przestrzeni publicznych, modernizacja infrastruktury drogowej, przyszłość transportu miejskiego, zastosowanie analizy geoprzestrzennej w transporcie, perspektywy transportu zbiorowego bez kierowcy, wpływ ruchu drogowego na środowisko oraz rozwój ekologicznych form transportu dla edukacji i instytucji publicznych. Przedstawione zostały również praktyczne przykłady zastosowania rozwiązań na rzecz rozwoju, w tym optymalizacji mobilności w miastach.

Dzień drugi kongresu wyłonił tematy z obszaru energii w inteligentnym mieście. Prelegenci skoncentrowali się na dyskusji o integracji procesów i logistyce współdzielenia w kontekście rozwoju inteligentnych miast, eksplorując kierunki rozwoju spółdzielni energetycznych, klastrów energii oraz transformacji ciepła systemowego. Omawiano także kwestie ochrony infrastruktury krytycznej i decentralizacji źródeł energii, finansowania inwestycyjnego, roli partnerstwa publiczno-prywatnego, standardów ESG w nowoczesnych miastach oraz wykorzystania wody jako alternatywnego źródła energii.

- Na pewno jest wielką rolą samorządu, żeby uczestniczyć w całym procesie związanym z polityka energetyczną. Przede wszystkim potrzebne są zarówno strategie w tym zakresie jak i plany, które przygotowujemy i realizujemy, jak i oczywiście środki, które mogą być wykorzystane - mówił dr Piotr Grzymowicz, Prezydent Miasta Olsztyna.

- Dzisiaj przestawiamy się na odnawialne źródła energii, budujemy tzw. energetykę rozproszoną i rzeczywiście w wielu polskich miastach te prace postępują - komentował Adam Neumann, Prezydent Miasta Gliwic.

Myślą przewodnią kolejnego bloku był “Agile Management w mieście”. Podczas debaty dyskutowano o wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania w kontekście miejskim, skupiając się na ograniczeniach organizacyjnych, standaryzacji i strategiach cyfryzacji urzędów, a także na metodach skracania procesów decyzyjnych i usprawniania działań. Poruszono również tematy inteligentnego planowania budżetu, wyzwań HR’owych w samorządach, utrzymania wykwalifikowanych specjalistów i budowania interdyscyplinarnych zespołów projektowych z udziałem kluczowych liderów technologii i danych. Następnie akcent został przeniesiony na zagadnienia z obszaru urbanistyki miejskiej m.in. architektury regeneracyjnej w przestrzeni publicznej, problemy i wyzwania prawne związane z planowaniem przestrzennym, wykorzystanie danych do wzmocnienia odporności miasta na zmiany klimatyczne (resilience city), magazyny energii i niskoemisyjna przyszłość oraz recykling w architekturze miejskiej.

Zwieńczenie XVII edycji Forum stanowił blok poświęcony turystyce i promocji miast. Eksperci rozpatrzyli możliwości zwiększania konkurencyjności turystycznej miast i regionów, dostęp do produktów i usług turystycznych w ramach platform cyfrowych, strategie rozwoju turystyki miast i regionów w obliczu kryzysu, aspekty zarządzania turystyką zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz promocji zdrowia.

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie.

 

Pt., 24 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska