Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania

Zawiadomienie gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania fotolia.pl

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania.

Projektowane rozporządzenie dotyczy zawiadamiania wójtów właściwych ze względu na siedzibę sądu oraz burmistrza dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (w przypadku orzeczeń Trybunału Stanu) o pozbawieniu danej osoby prawa wybierania oraz wygaśnięciu przyczyn prawa do wybierania.

Sądy pierwszej instancji, które wydały orzeczenie, przekazują do wójta właściwego dla siedziby sądu zawiadomienia o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały: pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione. Wójt będzie miał obowiązek wprowadzenia do Centralnego Rejestru Wyborców danych dotyczących orzeczenia sądu skutkującego pozbawieniem prawa wybierania oraz informacji o wygaśnięciu przyczyny pozbawienia tego prawa.

Zawiadomienia, do właściwego wójta sąd, wysyła się najpóźniej w terminie siedmiu dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z projektem rozporządzenia można zapoznać się tutaj 

Pt., 25 Sp. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek