Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

UODO o danych osób zgłaszających nieprawidłowości

UODO o danych osób zgłaszających nieprawidłowości fotolia.pl

Urząd Ochrony Danych Osobowych poinformował o sprawie, w której udzielił upomnienia powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego za naruszenie przepisów RODO polegające na udostępnieniu danych osobowych bez podstawy prawnej. WSA w Warszawie podtrzymał decyzję organu w tej sprawie.

Zaznaczyć należy, że o ile sprawa dotyczyła de facto procesu budowlanego, to interpretację Prezesa UODO, a także stanowisko sądu należy mieć na uwadze w każdym postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie przepisów Kpa.

Jakich nieprawidłowości dopuścił się PINB?

Otóż skarżąca poinformowała powiatowego inspektora o nieprawidłowościach w pracach budowlanych na działce sąsiadującej z jej nieruchomością. Poprosiła również o przeprowadzenie kontroli działań podejmowanych przez jej sąsiadów.

Na skutek interwencji skarżącej PINB z urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające w przedmiocie robót budowlanych. Co istotne dla sprawy – wniosek skarżącej został załączony do akt postępowania.

Zatem właśnie udostępnienia osobom trzecim danych osobowych skarżącej dotyczyła sprawa.

W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez UODO powiatowy inspektor wyjaśnił, że dane zostały ujawnione stronom postępowania, dla których postępowanie jest jawne i którym przysługuje wgląd w akta sprawy.

Co stwierdził Prezes UODO?

Organ nadzorczy stanął na stanowisku, że w sprawie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy osoba zgłaszająca nieprawidłowości nie jest stroną postępowania w sprawie toczącej się na skutek otrzymanego od niej zgłoszenia. Oznacza to, że dane takiej osoby nie mogą być w toku postępowania administracyjnego ujawniane stronom i uczestnikom postępowania.

UODO wskazał również, że ujawnienie w aktach sprawy danych osobowych skarżącej, jako osoby zawiadamiającej o możliwych nieprawidłowościach, nie było niezbędne do przeprowadzonego postępowania, a więc do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PINB jako administratorze danych.

W konsekwencji działanie powiatowego inspektora spowodowało udostępnienie danych osobowych bez podstawy prawnej, tj. z naruszeniem art. 6 ust. 1 RODO.

W rezultacie Prezes UODO skorzystał z instrumentu o charakterze naprawczym i udzielił PINB upomnienia.

Warto odnotować, że wyrokiem z dnia 02.02.2023 r. w sprawie o sygn. II SA/Wa 1421/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (link do orzeczenia) oddalił skargę PINB na decyzję Prezesa UODO, czym uznał prawidłowość stanowiska organu nadzorczego.

O informacji UODO można przeczytać w marcowym newsletterze – link do usługi 

Pt., 24 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak