Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Marcowe obrady Zespołu Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

Marcowe obrady Zespołu Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST fotolia.pl

W środę, 22 marca odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Energii, Klimatu i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zespół pozytywnie zaopiniował Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej.

Następnie Zespół omówił kwestie problemowe w zakresie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028. Strona samorządowa złożyła liczne uwagi, które tylko częściowo do tej pory zostały uwzględnione. Chodzi głównie o zbyt ogólnie opisane środki wdrażania programu, w tym programów dedykowanych i finansowania (włączając źródła finansowania) oraz omijanie tematu systemu kaucyjnego połączonego z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Ponieważ na spotkaniu nie były obecne osoby decyzyjne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Zespół postanowił przenieść dyskusję na poziom posiedzenia plenarnego KWRiST zastrzegając, że jeśli Ministerstwo nie wprowadzi zmian Komisja winna wydać opinię negatywną.

Następnym punktem obrad miała być informacja na temat aktualnej sytuacji w zakresie ustalania taryf na wodę, ponieważ budzi to wśród samorządowców kontrowersje. Niestety, na spotkaniu nie pojawił się nikt z kierownictwa Wód Polskich ani Ministerstwa Infrastruktury. Wobec powyższego, jedynym konkretem jaki udało się uzyskać samorządowcom było otrzymanie, na pytanie przedstawiciela Związku Powiatów Polskich, statystyki w zakresie złożonych wniosków. Przedstawicielka Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazała, że do 17 marca złożono 912 wniosków o zmianę taryf, z czego decyzji zatwierdzających wydano 172, a w 400 przypadkach odmówiono zatwierdzenia zmiany; decyzji umarzających lub postanowień odmawiających wszczęcia postępowania zostało natomiast wydanych 101. Wniosków oczekujących na decyzję po weryfikacji wstępnej jest 57, a tych które jeszcze oczekują na wstępną weryfikację - 182.

Dodatkowo na wniosek strony samorządowej zaprotokołowano, że chce być ona informowana o prowadzonych pracach w sprawie zmian w dokumencie Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

Czw., 23 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński