Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Kiedy bezczynność jest rażąca?

WSA: Kiedy bezczynność jest rażąca? fotolia.pl

WSA we Wrocławiu orzekł, iż bezczynność z rażącym naruszeniem prawa zachodzi jedynie wówczas, gdy jest niemożliwa do zaakceptowania w państwie prawnym. Naruszeń o niższej wadze nie klasyfikuje się jako rażących.

Skarżący w przedmiotowej sprawie zawnioskował do organu o udzielenie informacji publicznej o zarobkach uzyskanych w 2017 r. przez sekretarza gminy z wyszczególnieniem wynagrodzenia zasadniczego oraz wszelkich dodatków. W skardze zarzucono, że organ nie udzielił żądanej informacji w przewidzianym ustawą terminie.

Skarżący wniósł do Sądu o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku, stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności oraz zasądzenie kosztów postępowania. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania. Wyjaśnił, że sporządził informację oraz wysłał na podany przez skarżącego adres mailowy.

WSA rozstrzygnął, iż wójt dopuścił się bezczynności. Organ miał 14 dni na udostępnienie informacji, względnie na zawiadomienie o powodach opóźnienia i określenie – nie dłuższego niż 2 miesiące – terminu udostępnienia informacji (art. 13 udip).

Tymczasem organ w ustawowym terminie nie udzielił informacji, dokonał tego dopiero po wniesieniu skargi. W okolicznościach sprawy należy jednak uznać, że z uwagi na opóźnione udzielenie informacji - zobowiązanie organu stało się bezprzedmiotowe. Wobec tego celowe jest wyłącznie stwierdzenie, że nieudostępnienie informacji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa.

Dla uznania, iż bezczynność organu miała miejsce z naruszeniem prawa w stopniu rażącym należy wykazać, że odpowiedzialność za nią ponosi organ administracji i że jest ona niemożliwa do zaakceptowania w państwie prawnym. W tym przypadku nie zaszła taka okoliczność. Należy bowiem zwrócić uwagę, że organ udostępniając informację nie uchybił ustawowemu maksymalnemu terminowi dwóch miesięcy na udzielenie informacji.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 r.  IV SAB/Wr 51/18

Czw., 16 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka