Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Informacja publiczna a błąd aplikacji ePUAP. WSA wyjaśnia

Informacja publiczna a błąd aplikacji ePUAP. WSA wyjaśnia fotolia.pl

O tym, z jakimi zagadnieniami i problemami związanymi z udostępnianiem informacji publicznej spotykają się samorządy pisaliśmy już wielokrotnie. Wskazywaliśmy m.in., że samorządowy Facebook, kopia arkusza sprawdzianu, czy umowy zawierane ze znanymi sportowcami są informacją publiczną.

Co jednak w przypadku, gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, której wadliwe i błędne działanie opóźnia załatwienie takiego wniosku?

WSA w Lublinie rozpatrywał sprawę, w której wnioskodawca – za pośrednictwem platformy ePUAP, zwrócił się do starosty o przesłanie elektronicznej wersji projektu organizacji ruchu drogi gminnej.

Dopiero po wniesieniu skargi na bezczynność organu, udostępnił on wnioskowaną informację. Uczynił to pismem stanowiącym odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji, a zarazem go załatwiającym.

Sąd uznał, że wprawdzie w sprawie zaistniała bezczynność, jednakże nie nosi ona znamion rażącego naruszenia prawa.

Co zatem było przyczyną opóźnienia w załatwieniu wniosku? Otóż starosta wyjaśnił, że omawiane opóźnienie było wynikiem błędu aplikacji ePUAP, która ze względu na ustawienia fabryczne, wiadomości o podobnych wątkach łączyła pod jedną pozycją. Wniosek z dnia 16.06.2022 r. oraz ponaglenie z 05.08.2022 r. zostały przyporządkowane do pozycji odebranej przez organ 15.03.2022 r. co skutkowało nie wyświetlaniem ich w pozycji „wiadomości nieprzeczytane”. W celu wyeliminowania wystąpienia analogicznych sytuacji w przyszłości starosta skontaktował się z administratorem aplikacji ePUAP w wyniku czego wprowadzono stosowną zmianę w ustawieniach eliminującą podobne sytuacje w przyszłości.

Zdaniem sądu najistotniejszą okolicznością w sprawie jest to, że po wykryciu błędu aplikacji i dotarciu wniosku skarżącego, starosta niezwłocznie udzielił żądanej informacji publicznej.

W tym miejscu warto przypomnieć wyrok WSA w Gdańsku (pisaliśmy o nim w artykule pt. „Zaniedbania w zakresie obsługi poczty elektronicznej urzędu obciążają organ”), gdzie sąd stwierdził, że to na organie administracji publicznej spoczywa obowiązek zorganizowania komunikacji elektronicznej z obywatelami w taki sposób, aby umożliwić im pełny i bezproblemowy kontakt z organem.

Trudności, błędy czy nieprawidłowości w działaniu urzędowej poczty elektronicznej i systemu ePUAP nie mogą być przerzucane na obywateli korzystających z tych systemów.

Z powyższego wynika, że jeżeli urzędy zaniedbają (nawet bez własnej winy) ww. obowiązków, to może to skutkować m.in. zobowiązaniem organu do udzielania informacji publicznej, stwierdzeniem bezczynności organu, zasądzeniem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 22.12.2022 r., sygn. II SAB/Lu 134/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 18 St. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak