Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Oszczędzanie energii - pytania i odpowiedzi

Oszczędzanie energii - pytania i odpowiedzi fotolia.pl

Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127) wprowadzono obowiązkowy cel 10% zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Jednostki sektora publicznego objęte powyższym obowiązkiem to:

  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  • związki metropolitalne;
  • instytucje gospodarki budżetowej;
  • państwowe fundusze celowe;
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia;
  • uczelnie publiczne;
  • Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury.

W okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podstawa obliczeń celu ilościowego została określona, jako średnioroczne zużycie energii elektrycznej w latach 2018-2019, w związku z sytuacją pandemiczną w latach 2020-2021, która w zdecydowanej większości przypadków spowodowała istotne zmniejszenie zużycia energii.

Natomiast oszczędności osiągane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. obliczane są na podstawie całkowitego zużycia energii elektrycznej w roku 2022.

Na stronie resortu klimatu opublikowano narzędzie do obliczania celu.

Dodatkowo przygotowano zakładkę, w której znajdują się pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Przypomnijmy, że kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zobligowani są do przekazania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki raportu z realizacji celu oszczędności energii elektrycznej, w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy obowiązek. Formularze sprawozdań zostaną udostępnione przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na stronie BIP urzędu.

Czw., 29 Gr. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka