Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Większość zwykła, a funkcjonowanie rady gminy

WSA: Większość zwykła, a funkcjonowanie rady gminy fotolia.pl

WSA w Krakowie orzekł, iż uchwały rady gminy muszą być podejmowane zwykłą większością głosów. Przyznanie w statucie rady gminy przewodniczącemu głosu decyzyjnego narusza konstytucyjne zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa.

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. W jednym z przepisów wskazano, że uchwały zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej. Zaznaczono również, że w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Skargę na uchwałę wniósł do WSA Wojewoda. Zarzucił jej istotne naruszenie prawa tj. art. 14 ust. 1 u.s.g.

Jak wskazuje art. 14 ust. 1 u.s.g. uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Treść uchwały natomiast wskazuje, że w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Przyznanie w statucie gminy przewodniczącemu głosu decyzyjnego nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawowych, przez co narusza konstytucyjne zasady działania organów na podstawie i w granicach prawa. Zwykła większość głosów oznacza większość za, niż przeciw. Żaden głos nie może mieć większego znaczenia, niż pozostałe.

Wobec tego Sąd stwierdził nieważność uchwały w części.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 12 września 2022 r.  III SA/Kr 327/22

Śr., 23 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka