Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zbiór aktów prawa miejscowego pytania (cz.3)

Zbiór aktów prawa miejscowego pytania (cz.3) fot.pixabay

Artykuł 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nakłada na starostę obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat.  

1 stycznia 2012 r. zaczął obowiązywać przepis, że wspomniane zbiory mają być prowadzone w postaci elektronicznej. Stąd też rodzą się wątpliwości czy oznacza to, że obowiązek ten obejmuje akty ustanowione tylko po tym dniu? Ponadto czy poprawne będzie przy aktach sprzed 1 stycznia 2012 r. pozostawienie tylko opisu aktów bez ich treści?

Głównym celem prowadzenia przez starostę zbioru aktów prawa miejscowego, jest jego powszechna dostępność z punktu widzenia mieszkańca danego powiatu oraz ułatwienie mieszkańcom dostępu do aktów prawa miejscowego. Zgodnie z art. 28b ust. 1a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw, zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach głównych organu, który wydaje zbiór.

Obowiązek publikacji aktów prawa miejscowego dotyczy aktów prawa miejscowego wydanych po 1 stycznia 2012 roku. Jednak z punktu widzenia wykładni celowościowej należałoby w zbiorze opublikować, co najmniej akty, które zostały wydane przed 1 stycznia 2012 roku, które obowiązują do dnia dzisiejszego, tak aby zapewnić do nich łatwy i swobodny dostęp. Tym samym, nie ma przeszkód, aby w przypadku aktów prawa miejscowego, wydanych przed 1 stycznia 2012 r., które przestały już obowiązywać, wskazać w zbiorze jedynie ich tytuł bez publikacji treści.

Pobocznie trzeba wskazać, że w przypadku stwierdzenia nieważności danego aktu prawa miejscowego, również i taka informacja powinna zostać opublikowana w zbiorze.

Czy zbiór może być prowadzony w postaci pliku pdf udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej zawierającego odesłania (aktywne linki przekierowujące) do DUWD umożliwiające pobranie dokumentu w postaci elektronicznej?

Wykładania językowa, wskazuje wprost, że publikacja aktu prawnego powinna nastąpić bezpośrednio na stronie organu, który wydaje zbiór i umożliwiać zapoznanie się z nim  (tj. wyświetlenie bez pobrania) oraz pobranie bezpośrednio ze strony. Zbiór prowadzony w postaci pliku pdf udostępnionego w BIP zawierający aktywne linki przekierowujące do wojewódzkiego dziennika urzędowego, nie zawsze będzie spełniał ten wymóg. Należy wziąć pod uwagę, że taka publikacja może powodować problemy z dostępnością w przypadku awarii czy prac serwisowych na stronach wojewódzkich dzienników urzędowych, kiedy linki do aktów prawnych nie będą aktywne. W mojej ocenie z funkcjonalnego punktu widzenia, elektroniczny zbiór aktów prawa miejscowego powinien być prowadzony w sposób przejrzysty. Akty prawa miejscowego zamieszczane w zbiorze winny być w odpowiedni sposób opisane (nazwa aktu prawnego, data wydania, numer, wskazanie czy akt ten obowiązuje czy nie oraz wskazanie w jakiej sprawie ustanowiony został dany akt), dopiero do tak opisanego dokumentu, można załączyć link umożliwiający jego pobranie. Wskazać trzeba również, że dany akt prawny winien zawierać nie tylko wersję pierwotną, ale także wersję ujednoliconą, zawarte w zbiorze, pod jednym tytułem. Ponadto, zbiór należy wyposażyć w dogodne narzędzie wyszukiwawcze, w tym skorowidz przedmiotowy i wyszukiwanie pełno tekstowe. Dobrą praktyką w zakresie prowadzenia zbioru aktów prawnych jest ISAP, na którego bazie można zbudować wzorowy rejestr aktów prawa miejscowego.

Sob., 29 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek