Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Starosta, rzeczy znalezione a RODO – co robić w przypadku znalezienia nośnika danych osobowych

Starosta, rzeczy znalezione a RODO – co robić w przypadku znalezienia nośnika danych osobowych fotolia.pl

Jak podaje UODO w swoim najnowszym newsletterze, starostowie realizując zadania określone w ustawie o rzeczach znalezionych, muszą pamiętać, że w sytuacji, w której mają do czynienia z nośnikami mogącymi zawierać dane osobowe, muszą przestrzegać przepisów RODO.

Do organu nadzorczego wpływają od starostów liczne sygnały dotyczące problemów ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych. Przepisy te zobowiązują starostów do zabezpieczenia znalezionych rzeczy, jednakże nie wynika z nich, w jakim zakresie ponoszą oni odpowiedzialność za dane osobowe utrwalone na znalezionych nośnikach danych (tj. laptopy, telefony komórkowe, pendrive, karty pamięci, dyski itp.), ani jak powinni z nimi postępować.

Prezes UODO wystąpił z tym problemem do MSWiA, jednakże resort wskazał, że przedstawione zagadnienie znajduje się poza jego kompetencjami. Jednocześnie zaznaczono, że problematyka rzeczy znalezionych mieści się w szeroko rozumianym pojęciu prawa cywilnego, a projekt obowiązującej ustawy o rzeczach znalezionych został przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości i to ten właśnie organ powinien podjąć ww. zagadnienie.

Resort sprawiedliwości poddał w wątpliwość konieczność dokonania zmian w ustawie, odsyłając jednocześnie do MSWiA i resortu cyfryzacji jako właściwych w zakresie kształtowania zakresu i sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez starostów.

Prezes UODO stoi na stanowisku, że wskazane kwestie wymagają doprecyzowania. Organ zachęca starostów do zgłoszenia ww. problemów odpowiednim resortom i przedstawienia potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego, starostowie muszą przestrzegać przepisów RODO w sytuacji znalezienia nośników mogących zawierać dane osobowe.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO przetwarzanie danych osobowych obejmuje m. in. takie operacje, jak: przechowywanie, przeglądanie, usuwanie lub niszczenie. Na administratorze spoczywa obowiązek przetwarzania danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 RODO, szczególnie z zasadą poufności (art. 5 ust. 1 lit. f RODO). Motyw 39 RODO stanowi również, że dane osobowe powinny być przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu. Zatem starosta, realizując obowiązki wynikające z ustawy o rzeczach znalezionych, ma obowiązek zadbać, aby dane osobowe nie zostały udostępnione osobom nieuprawnionym.

Źródło: UODO

Czw., 15 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak