Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Kto może zwołać sesję rady gminy?

WSA: Kto może zwołać sesję rady gminy? fotolia.pl

WSA w Olsztynie orzekł, że zwołanie sesji przez osobę nieuprawnioną, nie daje radzie legitymacji do podjęcia prawnie wiążącej uchwały. Zebranie się nawet wszystkich radnych w określonym miejscu i czasie w celu omówienia określonych spraw, z inicjatywy innej osoby niż przewodniczący rady, nie może być uznane za sesję.

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska. Wojewoda wniósł na nią skargę. Podał, że niedługo wcześniej Rada stwierdziła wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Gminy. W trakcie postępowania sądowego, w którym Przewodniczący odwoływał się, Rada zbierała się i podejmowała decyzje dotyczące spraw bieżących.

Wojewoda stwierdził, że zgodnie z art. 19 ust. 2 i art. 20 ust.1 u.s.g., rada gminy może podejmować ważne prawnie rozstrzygnięcia należące do jej właściwości jedynie na sesji rady, rozumianej jako wspólne posiedzenie radnych w miejscu i czasie określonym przez przewodniczącego rady. Zebranie się nawet wszystkich radnych w określonym miejscu i czasie w celu omówienia określonych spraw, z inicjatywy innej osoby niż przewodniczący rady, nie może być uznane za sesję. Tym samym, zwołanie sesji przez osobę nieuprawnioną nie daje radzie legitymacji do podjęcia prawnie wiążącej uchwały.

WSA w przedmiotowej sprawie zaznaczył, że zgodnie z zasadą sentencyjnego systemu prac, rada gminy, jako organ kolegialny, może podejmować rozstrzygnięcia ze skutkiem prawnym tylko na sesjach. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego rady gminy, nie rzadziej niż na kwartał. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Nie może on wyznaczać do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Za sesję nie może być uznane spotkanie radnych, które zostało zwołane przez nieuprawniony podmiot. W konsekwencji, uchwały rady gminy podjęte na sesji zwołanej przez osobę nieuprawnioną naruszają art. 20 u.s.g. Podjęcie uchwały na sesji zwołanej przez osobę nieuprawnioną uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.

Skoro sesja przedmiotowej Rady Gminy została zwołana przez osobę, która nie była ani przewodniczącym Rady, ani jej wiceprzewodniczącym, czyli nie była upoważniona do zwołania sesji Rady i przewodniczenia jej obradom, to uchwała podjęta na tej sesji jest nieważna.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 listopada 2020 r. II SA/Ol 527/20

Czw., 8 Wrz. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka