Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo. Specyfika decyzji środowiskowej

Orzecznictwo. Specyfika decyzji środowiskowej fotolia.pl

WSA w Kielcach wyjaśnił, że uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przesądza jeszcze o tym, że inwestor przystąpi do budowy planowanego przedsięwzięcia. Zgodne z prawem jest wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora, który występując o tę decyzję, nie legitymuje się prawem do nieruchomości objętych inwestycją.

SKO utrzymało w mocy decyzję Wójta, którą stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mającego na celu rozbudowę drogi powiatowej. PPIS, Dyrektor Zlewni PGWW oraz RDOŚ, w sprawie wyraziły opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt wydając rozstrzygnięcie uwzględnił stanowiska specjalistycznych organów właściwych do wydawania opinii, a nie będąc nimi związany, dokonał własnej oceny i stwierdził, że wnioskowane przedsięwzięcie nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Skarżąca, jako właścicielka jednej z objętych planem inwestycyjnym działek podniosła, że inwestor powinien wykazać interes prawny wobec cudzych nieruchomości. W jej ocenie wnioskodawca nie posiadał uprawnień do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na jej działce.

SKO w odpowiedzi utrzymało dotychczasowe stanowisko w sprawie.

WSA uznał, że skarga nie zasługiwała na uwzględnienie. Organy wyspecjalizowane stwierdziły brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Sąd wskazał też, że podmiot wnioskujący o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach nie musi legitymować się tytułem prawnym o wszystkich nieruchomości objętych wnioskiem. Nie jest też konieczny interes prawny. Decyzja ta nie rodzi dla wnioskodawcy prawa własności do terenu. Wydanie takiej decyzji, nie oznacza, że dojdzie do realizacji określonego przedsięwzięcia. Istotą jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wymagań, jakie powinny być spełnione, aby zminimalizować skutki negatywnego wpływu na środowisko czynników dla niego szkodliwych.

Uzyskanie pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie przesądza jeszcze o tym, czy inwestor przystąpi do realizacji planowanego przedsięwzięcia. Decyzja ta podobnie jak decyzja o warunkach zabudowy, wbrew twierdzeniom skarżącego, nie narusza prawa własności nieruchomości, których dotyczy. Dla jej uzyskania nie jest wymagane legitymowanie się prawem dysponowania nieruchomością na dany cel. Zgodne z prawem jest zatem wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestora, który występując o tę decyzję, nie legitymuje się prawem do nieruchomości objętych inwestycją.

Wydanie decyzji środowiskowej nie oznacza naruszenia zasady budowania zaufania obywatela do działalności organów administracji publicznej. Interes publiczny w niektórych przypadkach i pod pewnymi warunkami odgrywa nadrzędną rolę nad interesem prywatnym.

WSA wobec tego oddalił skargę. 

II SA/Ke 255/22 - Wyrok WSA w Kielcach

Śr., 10 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka