Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Stwierdzenie nieważności zarządzenia, a upływ czasu

WSA: Stwierdzenie nieważności zarządzenia, a upływ czasu fotolia.pl

WSA w Olsztynie zauważył, że nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia po upływie roku od ich ich wydania. W takim przypadku, jeśli istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, Sąd stwierdza o niezgodności aktu z prawem, dokonując uchylenia jego ze skutkiem jedynie na przyszłość. Nie eliminuje jednak aktu z mocą wsteczną, jak to ma miejsce w przypadku stwierdzenia nieważności.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność zarządzenia Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej. Organ nadzorczy wskazał, że eliminacja z obrotu prawnego ww. zarządzenia jest konsekwencją niezgodnego z prawem i tym samym nieważnego aktu powołania komisji konkursowej.

Skargę na wskazane rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła Gmina. Zarzucono jemu naruszenie prawa materialnego, które miało istotny wpływ na wynik sprawy. Miało być nim zastosowanie stwierdzenia, że Burmistrz wydał zarządzenie sprzeczne z prawem. Zdaniem gminy było to jedynie pismo, które nie stanowiło zarządzenia, a więc nie podlegało kontroli legalności.

WSA zauważył po pierwsze, że stosownie do art. 91 ust. 1 u.s.g. uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem jest nieważne. Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym prawidłowo uznał, że akt stanowi zarządzenie. U.s.g. oraz Ustawa prawo oświatowe nie określają formy prawnej działania Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. Mimo braku określenia takiej formy, w praktyce i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się dla takich czynności formę zarządzenia. Nie ma przy tym znaczenia, że akt prawny nie został nazwany zarządzeniem, skoro zawiera wszystkie jego cechy i wskazano w nim podstawę prawną powierzenia obowiązków dyrektora szkoły.

Wojewoda rozstrzygnięciem nadzorczym przyjął jednak nieprawidłową formę eliminacji kwestionowanego zarządzenia. Stosownie bowiem do art. 91 ust. 4 u.s.g. nie stwierdza się nieważności uchwały/ zarządzenia po upływie roku od dnia jego podjęcia. W takim przypadku, o ile istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyjny orzeka o niezgodności uchwały (zarządzenia) z prawem, dokonując w istocie uchylenia zaskarżonego aktu ze skutkiem jedynie na przyszłość (art. 94 ust. 2 u.s.g., art. 82 ust. 2 u.s.p., art. 83 ust. 2 u.s.w.), ale nie eliminuje aktu z mocą wsteczną, jak ma to miejsce przy stwierdzeniu nieważności.

Mając na podstawie powyższe, WSA uchylił w części zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

II SA/Ol 205/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

Czw., 4 Sp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Gabriela Trocka