Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Milczące podjęcie uchwały

Z wokandy. Milczące podjęcie uchwały fotolia.pl

Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania – orzekł WSA.

Stosownie do art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) Wójt przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), wotum zaufania.

Gdy Rada nie podejmie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania, przyczynia się do powstania z mocy prawa uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania. Jest to szczególny charakter ustawy, gdyż jej źródłem jest swoiste zaniechanie uchwałodawcze organu gminy (nie powinno być utożsamiane z jego bezczynnością). Istnieje zatem swego rodzaju fikcja prawna, która wiąże się z zaistnieniem konkretnego skutku prawnego. Aktualne przepisy nie wskazują wymogów formalnych co do sposobu utrwalenia powyższej uchwały. Stąd utworzenie w formie pisemnej odrębnego dokumentu nie stanowi uchwały sensu stricto, lecz jest jej odpisem, przygotowanym już po ustaleniu wyników głosowania (jest ,,wtórny” wobec zaprotokołowanej czynności podjęcia uchwały).

Ponadto, brak zabrania głosu w debacie przez radnych nie stanowi przeszkody do uznania, że wymóg przeprowadzenia debaty został spełniony, jeśli przewodniczący rady otworzył dyskusję nad raportem. Nie istnieje obowiązek sporządzenia uzasadnienia uchwały o nieudzielaniu organowi wykonawczemu wotum zaufania, gdyż czynny udział w pracach rady w tym poprzez aktywny udział w dyskusjach nie jest prawnie sankcjonowany. Nie stanowi to zatem naruszenia procedury określonej w art. 28aa u.s.g.

Wyrok WSA w Poznaniu z 16 lutego 2022 r. sygn. II SA/Po 619/21

Źródło: CBOSA 

Pt., 22 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Krystian Piecychna