Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Tzw. fundusz autobusowy i wynagrodzenia pracowników samorządowych głównymi tematami wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

Tzw. fundusz autobusowy i wynagrodzenia pracowników samorządowych głównymi tematami wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich .

Członkowie Zarządu Związku Powiatów Polskich spotkali się na kolejnej wideokonferencji, by przedyskutować najistotniejsze kwestie dla powiatów. Głównymi tematami były wynagrodzenia pracowników samorządowych, dopłaty w ramach tzw. funduszu autobusowego i 4 fala pandemii.

Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP, Andrzej Płonka.

Najistotniejsze kwestie z ostatnich dwóch tygodni przedstawił Grzegorz Kubalski. Pierwszą sprawą jest podniesienie stawki dopłat w ramach tzw. funduszu autobusowego. Podniesienie stawki do 3 zł miało odbyć się w ramach ustawy okołobudżetowej. Jednak ministerstwo zorientowało się, że ustawa nie zdąży zostać uchwalona przed 1 stycznia. W związku z powyższym, przy interwencji Związku Powiatów Polskich, udało się wnieść poprawkę dotyczącą tej kwestii do nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Projekt ustawy wrócił do Sejmu w celu zatwierdzenia poprawek, po czym poprawka ta została przyjęta.

Drugim istotnym tematem jest tzw. ustawa badaniowa – ustawy, której celem jest wprowadzenie zmian w systemie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów. W ramach ustawy następuje podniesienie wymogów kwalifikacyjnych wobec osób, które mają zajmować się nadzorem nad stacjami kontroli pojazdów. Będą oni musieli przechodzić kurs w zakresie diagnostyki pojazdów. W związku z tym pojawia się zagrożenie, czy takich ludzi będzie dało się znaleźć. Ustawa przewiduje bowiem ograniczenia, jeśli chodzi o prowadzenie przez te osoby działalności zawodowej. Takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania przez samorządy, gdyż podnosi ono koszty realizacji zadania.

W ramach prac Komisji Wspólnej, ważny jest też postęp w pracach dotyczących ustawy o sygnalistach. Prawdopodobnie sam projekt będzie ostatecznie zaopiniowany na listopadowym posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej. Związek Powiatów Polskich prowadzi zdalne szkolenia z tego zakresu (więcej tutaj).  

Bardzo istotna jest też kwestia związana z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Algorytm będzie opiniowany na Zespole ds. Edukacji. ZPP zgłosił do projektu uwagi.

Grzegorz Kubalski odniósł się też do wielu wątpliwości związanych z dietami i wynagrodzeniami starostów. Szczegółowy artykuł dotyczący interpretacji przepisów dotyczących diet oraz wynagrodzeń można przeczytać na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (tutaj i tutaj). Pojawiają się listy przesyłane przez wojewodów do poszczególnych powiatów, w których piszą jak należy interpretować przepisy. W pierwszym okresie czasu sytuacja może być mocno zróżnicowana. Na wszelki wypadek, ZPP zamierza podjąć tę kwestię na posiedzeniu Komisji Wspólnej.

O sprawach istotnych z punktu widzenia powiatów mówiła również Bernadeta Skóbel. Jedną z nich jest dodatkowe posiedzenia Zespołu ds. Zdrowia, które będzie poświęcone projektowi ustawy dotyczącej jakości w ochronie zdrowia. W ocenie ekspertki ZPP, projekt ten jest bardzo niebezpieczny dla szpitali (nie tylko powiatowych). Nowa wersja projektu po konsultacjach społecznych niewiele różni się od tej, która powstała w sierpniu. Jeśli ustawa wejdzie w życie, NFZ będzie sprawował nadzór administracyjny nad standardami udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeśli chodzi o diety i wynagrodzenia, Bernadeta Skóbel znalazła kilka modeli, według których wcześniej tego typu uchwały były podejmowane i każda z tych sytuacji została opisana w artykule na stronie Dziennika Warto Wiedzieć (tutaj). Podstawowa zasada jest jednak taka, że jeśli w danym powiecie diety były ustalane w sposób procentowy, odnoszący się do przelicznika ustawowego bądź przelicznika wynikającego z rozporządzenia wykonawczego ustawy o samorządzie powiatowym, to wyrównanie diet będzie przysługiwało z mocy prawa od 1 sierpnia. Natomiast w przypadku, kiedy diety były ustalane w formie kwotowej lub pochodnej kwotowej, to nie ma czegoś takiego jak wyrównanie z mocy prawa. Bernadeta Skóbel odniosła się też do interpretacji wojewody – oparł się on na literalnej wykładni nowelizacji przepisów natomiast intencja projektodawców była inna.

W toku dyskusji, Członkowie Zarządu poruszyli też kwestię przepisów o koronerze – projekt cały czas jest na etapie konsultacji publicznych. Cały czas obowiązuje jednak termin połowy przyszłego roku, kiedy projekt miałby wejść w życie. Dla powiatów istotne są dwa przepisy – jeden dotyczące rozszerzenia zadań starosty w zakresie transportu zwłok. Dziś dotyczy to tylko sytuacji, w której śmierć nastąpi w miejscu publicznym. Ten przepis ma zostać rozszerzony o sytuacje transportu zwłok, kiedy wyznaczony przez wojewodę koroner zarządzi konieczność transportu zwłok np. w celu przeprowadzenia badań pośmiertnych.

Starostowie poruszyli też problem narastającej 4 fali pandemii i problemów, jakie w związku z tym występują na oddziałach szpitalnych.

Pt., 19 Lst. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska