Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NIK sprawdziła, jak przebiega współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi

NIK sprawdziła, jak przebiega współpraca administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi fotolia.pl

Zdaniem NIK niezbędne będzie wprowadzenie zmian, zmierzających do zwiększenia nadzoru nad wydatkowaniem przez organizacje pozarządowe przekazanych im środków publicznych. Niezbędne są również zmiany w przepisach prawa, regulujących kwestie tej współpracy. Mimo to, współpraca przebiega w sposób zadowalający obie strony.

NIK skontrolowała 42 jednostki: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Narodowy Instytut Wolności, cztery ministerstwa, pięć urzędów wojewódzkich oraz 31 beneficjentów, czyli organizacje pozarządowe. Dodatkowo wykonała badanie kwestionariuszowe, którym objęto skontrolowanych beneficjentów, beneficjentów nieobjętych kontrolą z terenu całej Polski oraz pozostałe, niekontrolowane ministerstwa i urzędy wojewódzkie. Okres objęty kontrolą to lata 2017-2019.

Większość skontrolowanych ministerstw i urzędów wojewódzkich prawidłowo realizowało zadania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proces wyboru organizacji do współpracy i udzielania dotacji przebiegał prawidłowo. Odpowiednio też wybierano profil działalności organizacji w konkursach, żeby umożliwiał realizację celów założonych w Programach współpracy.

Skontrolowane instytucje publiczne w większości rzetelnie rozliczały organizacje pozarządowe z wykonania powierzonych im zadań publicznych. Wyjątkiem były pojedyncze przypadki w dwóch ministerstwach i trzech urzędach wojewódzkich. NIK jednak zwraca uwagę, że instytucje zbyt rzadko kontrolują wykorzystanie dotacji w miejscach realizacji projektu.

Organizacje pozarządowe zwykle wywiązywały się prawidłowo z postanowień zawartych umów o dofinansowanie realizacji powierzonych zadań publicznych. Nieprawidłowości były związane najczęściej z prowadzeniem ewidencji i dokumentacji księgowej i wystąpiły w połowie skontrolowanych organizacji. Większej wagi nieprawidłowości występowały rzadziej. Większość organizacji pozarządowych biorących udział w badaniu kwestionariuszowym (72,8%) jest zadowolona ze współpracy z administracją rządową. Większość też ubiega się o finansowe wsparcie, ale też stara się współpracować poprzez uczestnictwo w konsultacjach aktów prawnych, posiedzeń wspólnych zespołów, czy też korzystania z patronatów honorowych. Z kolei małe podmioty zwracają uwagę na trudności z zapewnieniem wkładu własnego.

NIK pozytywnie ocenia wykonywanie zadań przez Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, a także przez Przewodniczącego i Komitet do Spraw Pożytku Publicznego. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prawidłowo wywiązała się z obowiązków dotyczących obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, a także Przewodniczącego oraz Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego.

Źródło: NIK

Pt., 9 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska